Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2063 (Intimna molitva… Vanjski utisci… Bog svugdje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2063, 10 Rujna 1941

INTIMNA MOLITVA …. VANJSKI UTISCI …. BOG SVUGDJE ….

Svijet i njegovi običaji nikada neće biti potpuno promijenjeni. Sve ono što je ugodno očima i osjetilima oružje je onoga koji predstavlja svijet, i on će se tim oružjem boriti dokle god postoji svijeta. Samo onaj koji se oslobodi njegove vlasti će se osloboditi i postupaka koji su nevažni ili sprječavajući za uređenje duše.

Utjecaj je zloga to da on slabi osjećaj za istinu i laž te da i ljudi koji se bore podliježu tom utjecaju, dokle god njihova volja niječe sve što svjedoči o protivničkom djelovanju. (Ove) poduke odozgor daju doduše jasnu sliku, i čovjek bi se sukladno mogao preobražavati, no njegova osjetila traže utjecaje iz vana dokle god te odozgor dane istine ne ispune sve njegovo poimanje i nastojanje, tek onda se on riješio zahtijeva svijeta, i on ih prepoznaje kao izrazito ništavne i beznačajne.

One su opasnost samo kad čovjek njih radi zapostavi unutarnje oblikovanje i obrazovanje, ako mu pada teško misaono se osloboditi, ako previše značaja pridaje vanjskim radnjama i onda je spriječen pri intimnijem sjedinjenju s Bogom, tj. ako mu ne pođe za rukom učiniti se potpuno neosjetljivim za vanjske utjecaje i zaputiti se u svoje najunutarnije da bi stupio u vezu s Bogom. To je daleko teže u jednom okruženju koje je uređeno za njegova osjetila, nego kad se čovjek povuče u “svoju sobicu” da dakle bez vanjskih utjecaja bude sam s Bogom.

Intimnost molitve neosporno će biti veća tamo gdje otpadnu vanjski utjecaji, pa će povezivanje s Bogom moći biti uspostavljeno lakše. Čovjeku mora biti jasno da je Bog svugdje tamo gdje čovjek želi biti uz Njega …. da nije potrebno neko određeno mjesto ili neka određena okolina da bi se postiglo povezivanje s Bogom ….

Mora (mu) biti jasno da je Bogu draže da se na Njega misli stalno i na svakom mjestu, jer Bog je svugdje tamo gdje Ga ljudske misli traže …. a biti će prisutan najprije onda kad je čovjek odvojen od svijeta, kad mu pođe za rukom sve oko sebe radi toga da zaboravi. Tada on s lakoćom pronalazi most koji vodi u duhovno područje, u koje ne može biti preneseno ništa od onoga što pripada svijetu ….

Duboko moliti znači odvojiti se od zemaljskoga i spojiti se sa čisto duhovnim …. Tako da je razumljivo da je duboka molitva često dovedena u pitanje tamo gdje se oku i osjetilima nudi previše svjetovnoga ….

AMEN

Spread the Truth