Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2054 (Udaljenost od Boga… Hlađenje Ljubavi… Otpor protiv učenja Ljubavi)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2054, 1 i 2 Rujna 1941

UDALJENOST OD BOGA… HLAĐENJE LJUBAVI… OTPOR PROTIV UČENJA LJUBAVI…


Što se čovjek više udaljava od Boga toliko je teže prenijeti mu Božansko učenje Ljubavi, jer udaljavanje od Boga za posljedicu isto tako ima hlađenje Ljubavi, tako da on spram Kristovog učenja koje propovijeda samo Ljubav ima odbojan stav. Potrebna je velika Ljubav i strpljenje od strane ljudi da bi mu se objasnilo svrhu i cilj zemaljskog života pošto će najčešće biti uvjetovan svojom voljom na to da ne prihvati ništa što mu se od toga nudi.

Stanje udaljenosti od Boga uvijek je stanje voljnosti prema protivniku Boga pa posljedično čovjek nikad neće htjeti prihvatiti ono što govori u prilog Boga. Oni koji se dakle prihvate toga da tim ljudima donese svijetlo moraju biti spremni na primjedbe, suprotstavljanja i odbijanja svake vrste, ne smiju se brzo dati obeshrabriti nego se moraju potruditi imati najveće strpljenje i ustrajnost i trebaju pokušati uspostaviti pravo dubok odnos sa dobrim duhovnim silama kako bi misaonim putem od njih bili vođeni i kako bi se svakom napadu od strane protivnika mogli suprotstaviti.

Nadasve je nagrade (hvale) vrijedan zadatak zadobijanja za Boga od Njega odmetnutog čovjeka, no oko njega se trude i onostrana bića pod čijim su nadzorom zemaljska djeca, i oni čovjeka podržavaju u njegovom nastojanju i daju mu ispravne misli i riječi tako da se on onda više ne bori sam već mu pomažu duhovne snage. 

Tako da čovjek koji na sebi niječe Ljubav mora putem Ljubavi biti sproveden do ispravne spoznaje; on mora doživjeti blagotvornim ono što želi odbiti i time više ne može biti u njegovom striktnom odbijanju ….

(2 Rujan 1941) Mora mu se svidjeti ono što mu je ponuđeno jer mu je ponuđeno u Ljubavi i za početak to primiti svojim uhom kako bi to onda našlo pristup njegovom srcu i on tad o tome razmislio. Tada već pokušaj na njemu nije ostao bez rezultata. To je početak smanjivanja udaljenosti od Boga i najmanja voljnost biti će nagrađena putem podrške duhovnih prijatelja. Jer oni samo čekaju trenutak gdje se misaona aktivnost čovjeka upravlja na nadzemaljske stvari kako bi onda mogli izvršiti odgovarajući utjecaj.

No čovjek koji je nevoljan i koji sve odbija sa njima ne nalazi vezu i njihovo djelovanje ostaje bezuspješno i život toga čovjeka teče bez da mu je donio koristi za njegovu dušu. Duh neljubavi uništio mu je svaku vjeru i jedino putem prepoznatljivog djelovanja Ljubavi za njega srce takvog jednog čovjeka može postati prijemčivo i on isto tako biti potaknut na Ljubavnu aktivnost. 

Doduše, Božji protivnik isto tako će se truditi/boriti kako ga ne bi izgubio i stoga borba od strane Kristovih boraca koja se vodi oko Bogu udaljenih duša nije laka. No, gdje postoji volja tamo ima i snage …. a ona stoji na raspolaganju čovjeku koji ju želi koristiti za Boga. I borac se koristi Božanskom Riječju koja je blagoslovljena i pomazana silom. Riječ Božja ponuđena u Ljubavi mora biti djelotvorna, gdje god sotonski utjecaj čovjeka ne drži očigledno zarobljenim …. 

AMEN

Spread the Truth