Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2051 (Traženje duhovne snage ili umnožena Ljubav-na aktivnost)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2051, 30 Kolovoza 1941

TRAŽENJE DUHOVNE SNAGE ILI UMNOŽENA LJUBAVNA AKTIVNOST ….

Znanje čovjeka uvijek ostaje manjkavo, dokle god se on opire utjecaju onostranih sila koje su u znanju. Čovjek ima unutarnji otpor protiv svega što nije opipljivo ili vidljivo, a taj otpor često ga uvjetuje za otpor protiv svega duhovnoga, tako da se ne može niti odlučiti za to da preispita nešto pošto mu se izvor čini neobjašnjiv.

No taj stav ima za posljedicu to da mu Istina nikada ne može biti približena, da on u neznanju prevaljuje zemaljski put te isto tako u manjkavom stanju zrelosti nakon tjelesne smrti ulazi u duhovno područje. On (taj stav) za posljedicu ima to da mu se može prenijeti jako malo duhovnog znanja, radi čega on dakle uvijek ostaje na istom stupnju, ako nije iznimno Ljubav-no aktivan.

Samo ovo potonje može dovesti do promjene u razmišljanju. Umnožena Ljubav-na aktivnost može mu dati umnoženo znanje i Istinu, jer onda one duhovne snage isto tako utječu na čovjeka bez njegovog znanja ….

Živa Ljubav-na aktivnost donosi mu Božansko zračenje Ljubavi, a to znači dostavu Božanske snage …. putem savršenih bića koja Mu služe, koja su kao nositelji svjetla i snage isto tako Ljubav-no aktivna i Božanski tok snage prenose na te ljude koji se tako nalaze u Ljubavi. Umnožena Ljubav stoga će zamijeniti svjesno traženje duhovne snage, i čovjek će iznenada znati i vidjeti te spozna(va)ti i utvrditi sve ono što je ranije htio odbijati.

No ako čovjek nije iz vlastite pobude aktivan u Ljubavi i tvrdokorno se opire duhovnim utjecajima, time što izbjegava svaku poduku ili predaju kroz bližnjega, onda je teško a često skroz nemoguće uvesti ga u znanje, i tada njegov život donosi jako malo duhovnog uspjeha.

Takav jedan čovjek često treba velike duševne potrese kako bi bio potaknut na razmišljanje te onda nesvjesno prihvatio pomoć onostranih bića, pa onda opet zavisi od toga kakav je njegov stav prema Bogu …. U skladu s tim na njega utječu dobre ili loše duhovne sile.

I stoga je izvanredno bitno te ljude upoznati sa Božanskim djelovanjem, približiti im Vječno Božanstvo kako bi oni sami tražili vezu s Njim i onda od Boga misaonim putem mogli biti podučeni. Tko priznaje Boga nikada ne može biti izgubljen jer prihvaća duhovne predaje, pošto priznaje Boga, i on će biti pažen bez svoga znanja od sila koje daju, pa tako i njemu može biti dano svjetlo, ako ne pruža otvoreni otpor.

AMEN

Spread the Truth