Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2048 (Neustrašivo proglašavanje Božanske Riječi… Neobična snaga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2048, 29 Kolovoz 1941

NEUSTRAŠIVO PROGLAŠAVANJE BOŽANSKE RIJEČI …. NEOBIČNA SNAGA…

Volja je Božja da se ne treba bojati druge sile kad se radi o proglašavanju Njegove Riječi ljudima. Doći će vremena gdje će to biti najstrožije zabranjeno; doći će vremena gdje će se Evanđelje predavati samo potpuno tiho i tajno, pošto se ljudi boje zemaljske vlasti pa su zato stidljivi i bojažljivi.

Dakako da ljudi trebaju djelovati i u tišini. No ako se Bogu ponude u službu, onda oni i trebaju samo Boga priznavati kao jedinoga Gospodara i služiti mu dakle tako da govore i proglašavaju Njegovu Riječ glasno i neustrašivo. Jedino tako će oni biti pravi Kristovi borci i protivniku otimati duše za Njega.

Ljubav prema bližnjemu je najveća zapovijed, a boriti se za duše bližnjih je onda prava Ljubav prema njima. Biti će to vrijeme borbe koje zahtijeva hrabre i Bogu podane borce, pošto će svijet postupati nemilosrdno i neće se ustručavati ikakve primjene sile, da bi se slomilo volju onih koji slijede Krista i priznaju Ga pred svijetom.

No u istoj mjeri će biti učinkovita Milost Božja, borci će biti prožeti natprirodnom snagom, oni će sa strpljenjem na sebe uzimati ono čime ih se tereti, i što se usrdnije oni povežu sa Bogom, toliko manje osjećaju zemaljsku nevolju ili mučenje tijela. Jer u to vrijeme biti će blagoslovljen svatko tko se preda Bogu, i moći će činiti stvari koje se nalaze izvan zemaljskih mogućnosti.

A povjerenje u Božju pomoć prognati će svaki strah i brigu, pa će čovjek govoriti i odgovarati bez da važe svoje riječi. Jer nije on taj koji onda govori …. Bog koristi (te) Njemu podane sluge i djeluje kroz njih …. On potiče njihovu volju da postupaju i govore onako kako je to Njegova volja.

I što god da može doći, Bog je uz vas koji trebate proglašavati Njegovu Riječ. On vam daje Svoju snagu, On vas uvodi u znanje, On vodi svaki vaš pojedini korak, pa i ako vas zemaljska sila naizgled prijeti uništiti …. ništa vam se ne može dogoditi protiv Božje volje. On vam je postavio jedan veliki zadatak, i dok god nastojite vaš zadatak ispunjavati, vi radite za Njega. A On je Gospodar neba i Zemlje, On je Najmoćniji, Kojemu je sve podložno, On u trenutku može uništiti ono što Mu se suprotstavlja, a ako to ne čini, na to ga uvjetuje Ljubav za sva Njegova stvorenja jer, On ne uništava ono što je (proizašlo) iz Njega, nego se trudi to ponovo zadobiti za vječnost. 

A baš za to Njemu su potrebni ljudi koji nastupaju neustrašivo spram ljudi koji su podani protivničkoj sili. Riječ Božja treba se proglašavati glasno, ništa se ne treba potiskivati ili biti nuđeno samo u malim krugovima, nego svijet treba čuti i spoznati što može jaka vjera. On treba spoznati da postoji jedna Sila i Vlast koja je jača od zemaljske sile i vlasti, i da je čovjek nedodirljiv kad se preda toj Sili. Jer, svijet će doživjeti stvari koje će doista biti dovoljne da ljude pokrenu na vjeru, ako im je volja dobra i oni žude za Istinom ….

AMEN 

Spread the Truth