Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2047 (Duhovna nesloboda ili podređivanje volje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2047, 28 Kolovoz 1941

DUHOVNA NESLOBODA ILI PODREĐIVANJE VOLJE…

Posljedice pobune protiv Boga mora snositi samo duhovno koje se time ogriješilo o Boga, ili se duhovno mora podložiti Bogu kako bi iznova uspostavilo stanje koje je nekad bilo. Stoga duhovno mora ili osjetiti neslobodu kao patnju, ili iznova steći slobodu podlažući se Bogu. Neslobodno stanje međutim ne može nikada biti proizvoljno dokinuto od suštine, nego kroz podlaganje volje pod Božansku volju. Posljedično, postoji jedino ustrajavanje u vezanom stanju, ili samo-izbavljenje iz njega. Prvo je Bogu-protivna volja, posljednje napuštanje otpora protiv Boga. Na neki način, odustajanje od otpora je bijeg iz neslobodnog stanja koje znači patnju za biće, i zato ono mora proći beskrajno dugi zemaljski put, kako bi konačno moglo osjetiti Ljubav prema Bogu, tako da se onda biće u radosnoj čežnji okrene Bogu. Ono više ne smije vezano stanje osjećati samo kao patnju, nego mu ono očigledno mora donijeti i sreću i radost, i čovjek još mora žudjeti za Bogom, tek onda on više nije osuđen, odnosno prisilno naveden na svoju odluku za Boga, nego ga potpuno slobodna volja određuje da traži sjedinjenje s Bogom, a tek onda on može biti potpuno oslobođen svoje vezanosti. Jer, on se sada podređuje Božanskoj volji, te iznova uspostavlja izvorni odnos, i jednom palo duhovno je sada opet kod Boga, i s Bogom sjedinjeno do u svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth