Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2046 (“Oni koji su čista srca…” Istina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2046, 28 Kolovoza 1941

ONI KOJI SU ČISTA SRCA …. ISTINA ….

Čistoća srca jamac je za to da je čovjek u Istini. Onaj tko čini zlo, taj i misli zlo; no tko se trudi za Boga ostati jasan i čist, njegovo razmišljanje mora biti u skladu s tim. Čovjek koji je čista srca uvijek će se gnušati onoga što je protivno Božanskome, on će moći istraživati u dubini srca budući da (tamo) nema smeća da mu sprječava pogled, a odande će mu se izdizati i mudrost, pošto ne nailazi na prepreke.

Čista srca biti će svatko tko živi u Bogu i sa Bogom, tko sa Njim ostaje povezan, tko svoj život živi svjesno, dakle tko spoznaje svoj zemaljski zadatak, tko se predaje Bogu i uvijek se trudi ispunjavati Njegovu volju. Taj više neće ni htjeti niti moći živjeti bez Boga, i svaka nečista misao biti će mu daleka; takav čovjek će, ako nekada postane slab, Boga iskreno moliti za oprost, pošto njegovo srce prepoznaje nepravdu i ne želi svjesno činiti ono što nije pravo …. On će se truditi ići pravim putem i Boga će moliti za Snagu i Milost.

Prema tome, čistoća srca kao rezultat mora imati to da se čovjek nalazi u ispravnom razmišljanju, jer kako je srce posuda za prijem Istine iz Boga, ako se čovjek trudi oblikovati ga tako da bude i ostane dostojno prijema, neistina se u njemu više ne podnosi, na nju se gnuša kao i na sve nečisto, i stoga je odbija, budući da se čovjek koji je čistog srca nalazi u žudnji za Istinom. 

A žudnja za Istinom je isto tako i ispunjenje …. žudnja za Istinom je i žudnja za Bogom, Koji jeste Sama Istina …. a žudnja za Istinom isključuje djelovanje protu-sile. Oni koji su čista srca prepoznaju laž, prema tome oni više niti ne mogu biti zavedeni, tj. iz neznanja prihvatiti kao Istinu nešto što je s Njom u suprotnosti …. oni će to odbijati čak i kad to razumski ne mogu objasniti. No njihovo srce se tome opire, pošto kroz čistoću ima mimoznu (poput mimoze, tj. tako osjetljivu i profinjenu)  percepciju i moć razlučivanja duhovnog dobra koje traži ulaz. 

Nečiste misli i postupci otupljuju sposobnost percepcije srca, te stoga u Istini neće biti onaj tko se prepušta svijetu i njegovim užicima, jer težnja za tim isto tako rađa misli i žudnje koje nisu usmjerene isključivo na Boga nego na onoga čije područje je svijet ….

A te misli neće biti čestite i čiste, one će buditi i podsticati one nagone koje čovjek treba nadvladati, te će tako samo biti i ostati opasnost za čistoću srca kao i prepreka za prijem Čiste Istine iz Boga …. A oni kojima nedostaje Istina, njima nedostaje i svjetlo, i oni ne prolaze put koji vodi do Boga ….

AMEN

Spread the Truth