Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2039b (Mentalna aktivnost)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2039b, 21 Kolovoz 1941

MENTALNA AKTIVNOST…


Ljudsko biće ne može biti prisiljeno doći u dodir (ili ‘stupiti u kontakt’) sa duhovnim silama, već je to promišljen/namjeran čin slobodne volje. Posljedično tome, on također mora imati mogućnost biti mentalno aktivan ako ne uspostavi vezu sa upućenim (u smislu ‘onima koje su u posjedu znanja’) silama, samo što je u tom slučaju njegova aktivnost ograničena utoliko što jedino može razriješiti zemaljska pitanja. Onda će jedino njegov fizički organizam biti aktivan; koristiti će životnu energiju koja mu pritječe potpuno neovisno o podršci iz onostranog, sve dok ne apelira tim silama za nju. Misli koje osoba tada misli uopće nemaju duhovnu vrijednost, time nikakve vrijednosti za vječnost, one nisu duhovno već zemaljsko, to jest, prolazno znanje. Međutim, mentalna aktivnost se također može (do)ticati onih problema koji leže iznad svjetovnih stvari, ali ljudsko biće, zahvaljujući njegovoj volji i njegovom stavu spram Boga, odbija utjecaj upućenih bića iz onostranog što rezultira u tome da će njegove misli biti sasvim proturječne istini… Iz tog razloga, jedino će one duhovne sile sebe izraziti od kojih je to bilo zatraženo (ili ‘koje su to bile zatražene’) od strane volje ljudskog bića… Ali duhovne sile uvijek djeluju čim su postavljena duhovna pitanja, dok zemaljsko pitanje jedino treba vitalnost koja mu pritječe, makar osoba vjeruje kako njegovo intelektualno razmišljanje uvijek riješava svaki problem. Neupućene ili lažljive/lažne sile će zasigurno dopustiti čovjeku da (po)vjeruje kako je on ostvario rezultat čisto intelektualnim sredstvima, pošto je njihova namjera negirati svaku duhovnu aktivnost, kako bi također uništile vjerovanje u Božansko djelovanje. Posljedično tome, ljudsko biće sebe smatra začetnikom svake misli, a sile koje ga podržavaju će poticati ovo mišljenje, i jedino osoba koja teži ka Bogu razumije prirodu misli. On osjeća struje koje teku ka njemu iz kraljevstva svjetla. On sebi dobrovoljno dozvoljava da dobre duhovne sile utječu na njega. I prema tome, jedino osoba koja teži ka Bogu će znati istinu, jer ono što mu pritječe u obliku misli je od Boga… kroz nositelje svjetla će najčišća istina biti priopćena/dodjeljena ljudskom biću u skladu sa Njegovom voljom, budući je Bog Sama Istina.

AMEN

Spread the Truth