Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2039a (Mentalna aktivnost)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2039a, 21 Kolovoz 1941

MENTALNA AKTIVNOST….


Čisto duhovna izmjena proizvodi čisto duhovne rezultate, iz tog razloga volja da se prihvati duhovno znanje mora prethoditi prijenosu takvog (znanja) od strane sila koje (to znanje pre)daju. To je prema tome zahtjev za korisnom duhovnom snagom, svjesno ili nesvjesno upućen… svjesno kroz molitvu za prosvjetljenjem, nesvjesno kroz pitanja poslana od strane čovjeka koja se dotiču duhovnih stvari i koja su posljedično tome odgovorena od strane upućenih/inteligentnih duhovnih bića (u smislu, ‘onih koji posjeduju znanje’). Ako je, međutim, ljudsko biće više u kontaktu sa Zemljom, to jest, ako žudi za razjašnjenjem u svezi čisto zemaljskih stvari, on može sebi samome dati odgovor na čisto intelektualan način. Intelekt je također dar Božji ali se ne može usporediti sa duhovnom aktivnošću sila u onostranom, koje su u stanju savršenstva i samo predaju/prenose dalje Božji pritok snage, jer ono što oni predaju/prenose je vrlo duboka realizacija i znanje o duhovnim stvarima koje intelekt kao takav nikad ne bi bio u stanju razjasniti. Zemaljska pitanja, međutim, mogu biti u potpunosti riješena, budući tada postaje aktivna Božja sila, koja pritječe svakom živom biću i koju može posjedovati čak ona osoba koja nema ama baš nikakvih neriješenih duhovnih pitanja. Posljedično tome, mentalno znanje svake zemaljski stremeće osobe može biti vrlo široko a ipak ne mora za njega predstavljati svjetlo. Jer ovo znanje će biti utrnuto/uništeno u trenutku smrti, dok će transmisije iz duhovnog kraljevstva ostati vlasništvom svake duše, jer to je vječno znanje, tako čista duhovna snaga, koja je od strane Boga poslana kroz posrednike do Zemlje. Najbolji dokaz za to je činjenica da je ljudima takvo znanje ponuđeno bez mentalne aktivnosti, dok zemaljska riješenja bez izuzetaka zahtjevaju mentalni rad, koristeći na taj način životnu energiju od Boga.

AMEN

Spread the Truth