Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2035 (Zaštita za Njegove…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2035, 18 Kolovoza 1941

ZAŠTITA ZA NJEGOVE ….

Tko si za zadatak uzme to da širi Evanđelje među ljudima, taj se nikada neće trebati bojati zemaljske vlasti, jer on je Božji alat, koji je putem svoje spremnosti za služenje stekao pravo na Njegovu zaštitu u zemaljskim nevoljama.

Božja Ljubav prati ga na svim njegovim putevima, i Njegov Duh ispravno ga vodi. Jer Bog treba ljude koji se za Njega zalažu pred svim svijetom, koji Njegovu Riječ propovijedaju onima koji vjeruju, te na pokajanje trebaju pokrenuti one koji nemaju vjere, tako da će On te i štititi, kako bi oni svoj zadatak mogli ispuniti.

I hrabro i odvažno oni trebaju izvoditi što im unutarnji glas nalaže. Ne trebaju postati malovjerni, ako im iz vana pristupe opasnosti, jer ništa nije tako veliko da Bog time ne vlada; svaka sila (vlast) u Bogu nalazi svoga Gospodara, i čovjek, koji u Boga ima povjerenja, priklanja se najsnažnijoj sili i ne treba se bojati nikakve druge sile.

Demon se doduše trudi biti predominantan, i on ljude tlači užasno, no izvanredno djelotvorna je i snaga iz Boga, koja pritječe onima koji Njega nose u srcu. Jer On Svoju djecu ljubi preko svake mjere, i oni koji su spremni služiti Njemu, njih On obuhvaća sa svom svemoći Svoje Ljubavi, tako da su oni spremni sve žrtvovati pa čak i svoj život dati za Njega. Tako da s uvjerenjem svoj život prepustite u Božju ruku …. On vas štiti ako vaš čas još nije došao, ili vas odnosi kod Sebe u Svoje Kraljevstvo, kad ste ispunili vaš zadatak i zemaljski život više ne trebate.

Odustati od zemaljskog života za svoje bližnje je uistinu najveća Ljubav-na žrtva koju vi Gospodaru Neba i Zemlje možete prinijeti, no On to ne traži od svakoga tko se za Njega bori. On vas štiti, dokle god vi u vjerničkoj Ljubavi Njemu služite i bližnjima propovijedate Evanđelje. Jer neizrecivo je bitno u nevolji vremena da ljudi spoznaju Boga i s Njim se povežu u molitvi …. 

Kad im govorite o Njegovoj Ljubavi i milosrđu, kad putem vaše vjere pokušavate i njih pokrenuti na vjeru, vi zadobivate duše za Boga, i vi ih otimate protivniku. I tad vi aktivno sudjelujete u spasenju na ovom svijetu, i ispunjavate najljepši zemaljski zadatak, jer ne živite zemaljskom svijetu, nego duhovnom carstvu …. Ne mislite na sadašnjost, nego na budućnost, koja je vječna …. Tada ste ispitni rok na zemlji položili, i ako tad izgubite život u službi za Gospodara, On će vam to uzvratiti tisuću puta ljepše …. 

AMEN

Spread the Truth