Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2031 (Ljubav, zaštita od zla)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2031, 15 Kolovoz 1941

LJUBAV, ZAŠTITA OD ZLA…


Moćno oružje u borbi protiv zla je Ljubav, i tko se bori ovim oružjem, bit će pobjednik. Onome tko je u Ljubavi, zla sila ne može nauditi, on je zaštićen od svih pokušaja neprijatelja da mu prouzroči štetu (patnju). I stoga primarno nastojanje čovjeka treba biti prakticiranje Ljubavi, onda će on biti malo izložen kušnjama, jer neprijatelj ne uznemirava čovjeka ispunjenog Ljubavlju, jer zna da će mu napori biti uzaludni. I stoga će Ljubavno aktivna osoba voditi laganiji život na Zemlji, nikada neće biti izložena tako ozbiljnim patnjama ili neugodnostima, jer kada je u Ljubavi, već je okrenuta Bogu i više nema potrebe za patnjom kako bi preoblikovala svoje razmišljanje. Ljubav i Bog su nerazdvojivi, biti ljubavno aktivan, istodobno znači smanjiti udaljenost od Boga, stoga znači, stalno se više približavati Bogu. A gdje je Bog Osobno u čovjeku kroz Ljubav, razumljivo, tamo ne može biti neprijatelj, pa čovjek neće biti izložen njegovim tlačenjima. Prva i najvažnija Zapovijed je prakticiranje Ljubavi, upravo zbog toga što samo Ljubavno aktivni čovjek ima pravo na Božansku Ljubav. Davanje Božanske Ljubavi je, međutim, jedino što čovjek treba željeti na Zemlji, jer mu Božanska Ljubav namiruje sve, daje mu zemaljska i duhovna dobra, daje mu duševni mir, daje mu snagu i milost, uvodi ga u spoznaju i drži ga daleko od svega nečistoga što okružuje i muči čovjeka… Božanska Ljubav ima samo jedan cilj, pobuditi Njegova stvorenja da se pridruže Stvoritelju od vječnosti… Na taj način, Ljubav uvijek potpomaže sjedinjenje sa Bogom, a time znači i odvajanje od moći koja je suprotna Bogu… Dakle, gdje je Ljubav, tu ne može biti Božji neprijatelj, jer čovjek pun Ljubavi ne može ni biti izručen djelovanju protivnika. On sam sebe štiti od ovoga, tako da živi u Ljubavi… On time priziva Boga, a Bog mu dodjeljuje Svoju zaštitu od svakog zla.

AMEN

Spread the Truth