Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2020 (Unutarnji Glas… Misao… Djelo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2020, 8 Kolovoz 1941

UNUTARNJI GLAS… MISAO… DJELO…

Sve čemu se čovjekov najunutarniji osjećaj odupire također ne udovoljava Božjoj volji, pod uvjetom da njegova voljnost da služi Boga odlučuje njegove misli i djelovanja. On je izložen najraznovrsnijim kušnjama od strane protivnika (Sotoni). Svaka slabost volje je korištena od strane njega kako bi mu prouzročila štetu. Ipak jedno zemaljsko dijete posvećeno Bogu također osjeća najsuptilnije impulse usmjerene prema njemu, i prema tome sve što ljudsko biće potvrdi u njegovom najunutarnijem srcu će biti ispravno, a ono što ga ispuni sa neugodom će biti pogrešno. Čak ono što je od dobrobiti za udobnost njegova tijela će učiniti da se osjeća malo nelagodno ako to ne udovoljava Božanskoj volji nego namjesto toga korespondira sa voljom protivnika, iz ovog razloga ljudsko biće treba obratiti pažnju na nježan glas u njegovu srcu i uvijek ga slijediti. Svaka akcija potječe iz misli a misao je utjecaj dobre ili zle sile na osobu. Misao je duhovno strujanje snage kojoj ljudsko biće sebe izručuje. I misao je popraćena sa djelom uz korištenje Božje snage… Ako pozitivna misao dođe čovjeku, to jest ako on primi posredovanje dobrih duhovnih bića, on ne može učiniti ništa nego sprovesti te misli koristeći se boravećom snagom i aktivirajući njegovu volju. Što dobre duhovne sile nađu kako je osoba u većoj mjeri ne-opiruća, to on marljivije vrši njegovo zanimanje, to više on koristi njegove misli, i to je neumoran rad, to je neprestana aktivnost. A ako ljudsko biće dopusti dobrim mislima da u njemu ostvare učinak, ako sluša dobra duhovna bića, on može jedino vršiti dobra djela. Međutim, nesavjesni ljudi također prihvaćaju prijenose od strane zlih sila i također aktiviraju njihovu volju time što počinjavaju loša djela. Ipak oni će biti spriječeni to činiti. Ako oni ne obrate pažnju na unutarnji glas onda će svi napori od strane dobrih bića biti uzaludni, njihov utjecaj minimalan, posljedično tome oni se povlače od ljudi dok oni opet ne potraže Boga sami od sebe i tako On dopusti Sebi biti pronađenim od strane njih. Ako je čovjekovo stremljenje ka savršenstvu veliko, on će također prepoznati da li mu unutarnji glas daje ispravan savjet i on će također osjetiti što treba odbaciti, jer Bog daje stremećoj osobi ispravno razumijevanje, i on jedino  treba obratiti pažnju na njegov najunutarniji glas, jer on će biti vođen ispravno u svakom trenutku.

AMEN

Spread the Truth