Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1963 (“Duh Božji puše gdje on hoće…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1963, 21 Lipanj 1941

‘DUH BOŽJI PUŠE GDJE ON HOĆE…’


Duh Božji puše gdje On hoće (Ivan 3:8). Ove Riječi se iznova mogu lako pogrešno protumačiti, budući da djelovanju Duha u čovjeku prethodi Božanska volja i to može lako dovesti do pretpostavke da nije čovjek, već Bog odlučujući za primanje mudrosti Božje. Ipak Božja volja jest temelj svega što postoji i što se događa. Tako da Božanska volja također mora dati odobrenje, kada se Duh Božji sjedini s duhovnom iskrom u čovjeku za poduku i prijenos duhovnih Istina. Zbog toga će volja Božja biti dakako prva pretpostavka, kada se očituje Duh u čovjeku bez njegove volje, ali nije u Božanskoj volji poticati u čovjeku dužnost koja se ispunjava samo kroz duhovno djelovanje. Duhovno djelovanje ne može nikada i stoga nije nikada postignuto u prisilnom stanju, duhovno djelovanje ovisi jedino o čovjeku i zahtijeva jedan izuzetno visok stupanj zrelosti. Prvo mora prethoditi jedno samo-oplemenjivanje, ali njemu opet teži ljudska volja, koju Bog opskrbljuje Svojom snagom i Svojim blagoslovom. Duhovno djelovanje ovisi o naklonosti čovjeka prema Bogu.

Oni koji se bune na Njega, koji idu protiv Njegovog milosnog vođenja kroz potpuno nasuprotnu volju Božanskoj volji, takvi nikada neće zamijetiti u sebi djelovanje Duha. Stoga mora uvijek postojati čežnja za Bogom, čovjek se mora pozitivno postaviti naspram vječnog Božanstva, onda ujedno i Duh Božji može postati djelatan u njemu. A zatim Bog nanovo odabire one ljude koji su spremni činiti što im On objavi kroz Svoj Duh. On odabire one koji su podobni kao sredstvo (prikladna alatka), jer moraju upravljati određenom funkcijom. I opet je ljudska volja odlučujuća u širenju onoga što je osoba primila, jer kada se Duh Božji očituje, On želi govoriti kroz te ljude svim drugim ljudima. Primatelj Božanske Riječi je glasnik Onoga Koji daje Svoju Riječ čovjeku. Ipak, ne razumije svatko ovaj zadatak i sprovodi ga, dajući svojim bližnjima ugodan dar s Neba. A Bog poznaje volju ljudi. Duh Božji se dakako izlijeva na svakoga tko za Njime intimno čezne, i njegovo razmišljanje će biti dobro vođeno, ali gdje On djeluje s dokazima za spasenjem i blagoslovom čovječanstva, gdje ljudi moraju jasno prepoznati da se Duh Božji spušta na voljno zemaljsko dijete, ovdje Bog Osobno odabire nosioca Božanskoga Duha. On izlijeva Božanski sadržaj na one koje smatra dostojno prijemčivim posudama i koji su svojevoljno podredili vlastitu volju Njegovoj volji. Doduše, volja je Božja da se svi ljudi oblikuju tako da budu dostojni Njegova dara, ali volja čovjeka često odlazi svojim stazama, a takvi nisu prikladni kao Božja alatka. No, Bog Koji poznaje sva srca, ipak će se objaviti gdje naiđe na raspoloživost za služenje Njemu i tako će Duh Božji puhati onamo gdje Bog hoće.

AMEN

Spread the Truth