Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1957 (Gledati Boga licem u lice…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1957, 17 Srpanj 1941

GLEDATI BOGA LICEM U LICE…

To je stanje najvišeg usrećujućeg blaženstva, u kojem se nalaze bića koja smiju gledati Božje lice, a to stanje se ljudima na Zemlji ne može ni opisati, budući se ne može upotrijebiti zemaljska poredba, i ljudske riječi su pre slabe da barem približno opišu tu slavu. To je stanje najvišeg zadovoljstva samim sobom, to je osjećaj sigurnosti (zaštićenosti) u Gospodaru. To je nikada-ponovljiv stupanj osvijetljenjosti (jasnoće), koji tim bićima omogućuje da osjete Božju blizinu. A Božje prisustvo je bit najvišeg usrećujućeg blaženstva u beskrajno mnogo stupnjeva. Oko Gospodara u beskrajnoj blagosti, dobroti i Ljubavi počiva na Njemu predanom stvorenju, i svi nebeski anđeli lebde oko njega, a onaj-tko-vidi-Boga (Bogo-vidjelac) usred je mnoštva blaženih duhovnih bića, i s beskrajnom Ljubavlju je čuvan od bića, koja sva smiju gledati Božje lice. Ljubav Gospodara Samu Sebe donosi Svojoj zemaljskoj djeci na dar… Duše, koje neprestano smiju crpiti Božansku Istinu iz neiscrpnog Izvora, iz Samog Boga, vrlo skoro će smjeti uživati sreću viđenja Krista, budući su oni upućeni u Božansko djelovanje Ljubavi, i njima ne izgleda nemoguće da se Bog Osobno pokazuje bićima u onostranom… Samo što nikome nije shvatljivo kako se može dogoditi ovaj čin; ali da može, za to mogu biti dani dokazi od onih ljudi koji duboko vjeruju, koje još obvezuje Misija, i koji su, kroz svoju volju da služe Bogu, postigli Božju Ljubav. A ovi će vas ljude podučiti, i prenijeti utiske koje su dobili iz duhovnog kraljevstva. Njima je svojstven dar da koriste prave riječi, i ljudima će postati očigledno, kako se ispunjava sve što je najavljeno u Riječi i Pismu… „Vi ćete gledati Boga licem u lice…“ (Otkrovenje 22:4).

AMEN

Spread the Truth