Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1954 (Održavanje zajednice… Učenici… Duhovno djelovanje)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1954, 16 Lipanj 1941

ODRŽAVANJE ZAJEDNICE… UČENICI… DUHOVNO DJELOVANJE…


Duhovna zajednica treba biti održavana ukoliko se nalaze zajedno ljudi, koji su zaista voljni služiti Bogu, i koji sada, kroz odatle ostvarenu duševnu zrelost, bivaju osvijetljeni u duhu, tako da jedan drugome mogu prenijeti ono što mu je objavio Božanski Duh, bilo putem objava (očitovanja) nesvakidašnje prirode, bilo kroz misaoni utjecaj svjetlosnih bića… Uvijek će biti blagoslov kada takvi ljudi razmjenjuju njihove misli i tako dolaze do uvijek jasnijeg svjetla, jer uistinu Božji Duh djeluje u svim tim ljudima, koje Ljubav prema Bogu udružuje za zajedničko djelovanje za Njega.

Što su oni voljniji služiti, to će čišće moći biti njihovo posredovanje Istine, jasnije će čuti (razabirati) Božanski glas i ova duhovna povezivanja će blagotvornije utjecati na pojedinca. Bog je uvijek slao svoje učenike da idu po dvoje ili po troje (Luka 10:1)… (16 Lipanj 1941) Sila Duha u svakome od njih je bila snažnija, i istovremeno su učenici mogli sami sebe izgrađivati u njihovom načinu govora, dok su se međusobno izjašnjavali i na taj način također zauzimali stav prema onome što im je bilo objavljeno putem Božjeg Duha. Duhovna zajednica stoga treba biti održavana, i to će uvijek biti blagoslovljeno, kada u njoj vlada Duh Ljubavi.

Svaka nesuglasica, međutim, predstavlja opasnost, čim povlači za sobom neprijateljstvo. Tada se razumljivo, kroz srce onoga tko je postao neljubazan (bez-Ljubavi), može očitovati protivnik, i tu leži opasnost da ipak njegovim riječima bude poklonjeno povjerenje. Ono što je u Ljubavi povezano zajedno, može od sebe dati jedino najčišću Istinu, neljubaznost namjesto toga otvara vrata ne-istini…

Treba li sada nastati Djelo koje mora imati postojanost (trajanje), koje je namijenjeno cijelom čovječanstvu kao izvor snage, onda je također razumljivo da ovo Djelo neće biti unaprijed ugroženo, što bi međutim lako bio slučaj, kada sila Svetog Duha ne bi mogla biti jednako učinkovita za svakoga u zajednici, i zbog toga vrijednost Božanskog dara ne bi bila ispravno shvaćena i cijenjena. I zbog toga se Sam Gospod služi alatom, koji je potpuno lišen svake vezanosti za vrijeme primanja Božanske Riječi, koji potom također treba pokloniti blagoslov u intimniju zajednicu, ali u ovu zajednicu mogu biti ubrojeni samo oni koji prihvaćaju Riječ puni vjere i koji su kroz njihovu duboku vjeru također sposobni nju shvatiti u cijeloj njenoj dubini i mudrosti.

U samoj Riječi je snaga… tko ju osjeća, čista je srca, on se ubraja u zajednicu, kojoj je Bog Osobno dao Svoj blagoslov, jer svi ovi otvaraju njihova srca pritjecanju Božanske snage, koja je Božja Riječ. Oni koji žive u Gospodu, također prepoznaju izljev Božanske Ljubavi, i jednodušno zastupaju Riječ naspram bližnjih… Ali, oni koji u sebi nose duh neljubaznosti (ne-Ljubavi), kojima nedostaje poniznosti i koji se međutim sami osjećaju pozvanima izvanjskim razlozima, oni to ne prepoznaju kao Božanski dar, i oni će zauzeti suprotan stav. Ali njihov utjecaj će biti preslab da bi uništio ono što Bog Osobno želi izgraditi za blagoslov čovječanstva.

AMEN

Spread the Truth