Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1909 (“Vjerujte i molite se…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Duddde, br. 1909, 8 Svibanj 1941

‘VJERUJTE I MOLITE SE…’

Vjerujte i molite se …. U životu na Zemlji vam je postavljen posebno uzvišeni zadatak, i od ispunjenja istog ovisi daleko viša zrelost duše, nego što bi je čovjek inače mogao postići na Zemlji. I Bog će vam dati snagu koja vam je potrebna, samo ako Ga ne zaboravite i ako ‘izmolite’ Njegovu pomoć. Što je zemaljski život? … samo prolazni trenutak u vječnosti. Što su patnje i brige na Zemlji uspoređene sa blaženstvom koje vas očekuje, ako hodate u vjeri i živite u Bogu. 

A u Bogu živjeti znači nalaziti se u Ljubavi …. živjeti u Bogu znači predati Mu se (u posjed), pretpostaviti Ga svom razmišljanju i postupcima, i činiti ono što On od vas zahtijeva …. davati Ljubav svojim bližnjima …. Onaj tko živi u Bogu, neće više štovati sam(og) sebe, nego će uvijek samo biti aktivan za druge, jer Bog je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16) …. Živjeti u Bogu znači dakle biti potpuno prožet Božanskom Ljubavlju. A tko je aktivan u Ljubavi, nalazi se u istinskom sjedinjenju s Bogom …. taj je u Njemu, kao što je Bog u svakome tko se oblikuje u Ljubav putem vršenja djela Ljubavi.

 To što ste sada stavljeni pred zadatke koji zahtijevaju veliku Ljubav i spremnost na žrtvovanje morate naučiti doživljavati kao milost, milost koja vam treba rezultirati višim razvojem duše. Nikada ne smijete smatrati da Bog ljude nasumce dovodi skupa kako bi im natovario patnju, nego, On vas želi dovesti do veće zrelosti duše. Često su kušnje tako teške, da se čini kao da ćete podbaciti, međutim takve kušnje moraju vam biti postavljene, jer vam (baš) one ‘jačaju snagu’.  

Gdje god imate za svladati otpor, vaša duša doživljava uspon, ako se trudite svladati otpor. Zemaljski život je uskoro prošao, a u vječnosti ćete biti višestruko nagrađeni za vaše žrtvovanje za bližnje. I duša onoga kojem ste pomogli, bit će vam zahvalna. No, ono što činite, morate činiti sa strpljenjem i s Ljubavlju …. Morate se odano prepustiti svim udarcima sudbine, morate neprestano žudjeti za pomoći od vaših duhovnih prijatelja koji su uvijek uz vas, gdje god ih trebate. Morate ih zazivati, kako bi vam mogli priskočiti u pomoć u svakoj nedaći duše i tijela. 

I ako uvijek imate pred očima i u srcu samo Boga …. ako čvrsto i nepokolebljivo vjerujete da je On Gospodar Kojem je sve podređeno, na nebu i na Zemlji …. ako se borite da zadobijete Njegovu Ljubav, onda imate i moć, i ‘zagospodarit ćete nad svakim neskladom’, rasti ćete u snazi i sili, čime će vam i vaše zemaljsko breme biti puno lakše. Jer tko nadvlada kušnje, zauvijek se nema čega bojati, pošto mu njegova vjera i njegova molitva pomažu u svim neprilikama, pa čak i kad izgleda kao da su te kušnje nepremostive …. neprestano imate uz sebe Pomoćnika, samo ako za Njegovom pomoći žudite  …. A On ima veliku moć, koju će uistinu i primjeniti u slučaju da ste u opasnosti …. Stoga, vjerujte i molite se. 

AMEN

Spread the Truth