Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1903 (Prevladavanje materije… Viši razvoj duše)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1903, 1 Svibanj 1941

PREVLADAVANJE MATERIJE… VIŠI RAZVOJ DUŠE…


Duša se treba razviti naviše i u svakom trenutku moći odvojiti od svijeta i od njegovih radosti i briga. Tek onda je prevladana materija. Jer, onda je volja naviše jača od svijeta, tek onda ona može sazrjeti i prihvatiti duhovno bogatstvo, kada ona više ne žudi zemaljsko. Što teže joj pada vinuti se u duhovno kraljevstvo, to veća je njena plaća, ako ipak ostvari let uvis. Jer, kroz nadvladavanje otpora ona stječe snagu, ukoliko preklinje za Božansku podršku. Volja čovjeka koji se odlučuje naviše, uistinu će biti nagrađena. A ono čega se duša odrekne, primit će nazad tisućerostruko; ono što ona daje, je zemaljsko-propadljivo, ono što prima je međutim, duhovno dobro, koje ima vječnu vrijednost. I zato čovjek treba iz najveće dubine srca žuditi ovo duhovno dobro, tek onda mu ono može biti ponuđeno…

Smisao i svrha zemaljskog života je viši razvoj duše, a to će za dušu uvijek morati značiti borbu, budući bez borbe nema napretka. Uvijek nešto mora biti prevladano, kako bi se mogao postići uspjeh. Čiji život pak prolazi bez borbe, njegova duhovna zrelost je stavljena u pitanje, tako bi njegov život bio proživljen uzalud. Stoga nijednom čovjeku neće biti odobren sasvim bezbrižan zemaljski život, budući bi to bio nedostatak Božanske Ljubavi za njega. Bog međutim, ima samo jedan cilj, odgojiti duhovno zrela bića, i stoga ih mora postaviti u stalnu borbu, tako da oni imaju priliku sazrjeti. Ipak, ljudi ovo ne prepoznaju kao dokaz Božje Ljubavi, nego gotovo uvijek nevoljko prihvaćaju njima nametnutu sudbinu. No, jedino boriti se i patiti u pokornosti, njima osigurava nagradu višeg razvoja… Sve prihvaćati kao poslano od Boga, i nastojati to prevladati uz pomoć Božanske snage, postavlja dušu u stanje zrelosti, koje je cilj zemaljskog života. Jer, tek onda se on priklanja (prigiba) Božjoj volji, onda on sebe i svoju volju podređuje volji svojega Stvoritelja, i onda on prepoznaje zemaljske radosti kao opasnost, koju on treba prevladati, kako bi se kroz to približio Bogu. Jer, traženje snage njemu donosi zračenje Božanske Ljubavi, i dublje (prisnije) ga povezuje s Bogom. Tako čovjek može pronaći sjedinjenje s Bogom tek kada se on Njemu preda bez otpora, odričući se svega zbog jedinog cilja… da dođe do Boga… Duh je voljan, ali tijelo je slabo, i dok god duša uzima u obzir (razmatra) tijelo, i stoga njemu okreće volju, duh koji bi želio naviše, je vezan… Stoga se duša mora boriti protiv tijela, ona ne smije obraćati pažnju na njegove zahtjeve (požude, pohlepe), nego dati slobodu duhu. Duša se mora dobrovoljno odvojiti od tijela, kako bi se sjedinila s Duhom, čak i ako to košta borbe i izgleda malo privlačno. A to je smisao i svrha života, da čovjek svakodnevno pruža otpor zahtjevima tijela, tako da on nad ovim postane pobjednik, i dade slobodu duhu u sebi, da se uzvine u duhovne predjele, da tamo primi duhovno dobro, i tako nepropadljivo bogatstvo sakupi za vječnost.

AMEN

Spread the Truth