Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1897 (Vanjski oblik zapisa… Unutarnja istina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1897, 25 Travanj 1941

VANJSKI OBLIK ZAPISA… UNUTARNJA ISTINA…

Koji ispovijedaju Mene, bit će vrijedni unutarnje Riječi od Mene. A tako, kako to odgovara njihovoj sposobnosti primanja, njima prilazi Riječ. I zato vi ne trebate sumnjati ili se držati sasvim suzdržano, dok se smisao Riječi podudara sa Mojim učenjem. A vi uvijek morate učiniti crtom vodiljom, da Ja ništa drugo ne prenosim ljudima kroz Moju Riječ nego Zapovijed Ljubavi za Mene i za bližnje… I kada je stoga podučavana Ljubav, nitko drugi doli Ja Osobno ne može biti Davatelj Riječi. Svako drugo razmišljanje mora utihnuti, no Ja svakom čovjeku ostavljam slobodu njegove volje. Ipak, Ja uvijek želim biti tražen za savjet, kada se radi o donošenju važnih odluka. Ja zaista ljudima prepuštam njihovu volju, čak i kada Mi se suprotstavljaju. Ali, kada se radi o prenošenju Mojega učenja među ljudima, Ja također moram voditi brigu da ovo učenje vama bude ponuđeno čisto i neiskvareno. I zato Ja želim ukloniti ono što se uvuklo kao obmanjujuće učenje. I Ja dajem razjašnjenje o tome, i to zaista na način da je to potpuno shvatljivo. Međutim čovjek, kada on prima Moju Riječ, često umeće svoje vlastite osjećaje i stavove, ali Ja mu ne branim, baš da ne bih prisilio njegovu volju. I tako on zapisuje Moju Riječ, odnosno, sadržaj koji sasvim odgovara Istini, ali on tu Istinu izražava u obliku koji odaje njegov osjećaj (percepciju). A ovaj vanjski oblik često čini ljude zbunjenima, i to dostaje da se posumnja u vjerodostojnost takvih Božanskih Objava. Duh međutim ne izgovara neistinu, kada se On izražava kroz jednog takvog čovjeka, iako je mišljenje čovjeka ponekad pogrešno. Čim se on prepušta djelovanju Božanskog Duha, on je zaštićen od svakog pogrešnog zapisivanja. Što više se sada primatelj može suzdržati od njegovog vlastitog mišljenja, što više je on neupleten u nastajanje rukopisa (spisa, poslanica), to jasnije će mu zvučati Božanska Riječ, i Riječ će na Zemlju doći takva, kako Bog Sam to drži za dobro. I zato čovjek mora nastojati što je moguće više sebe samoga ukloniti, tako da Ja Osobno Sebe mogu izraziti, bez dovođenja čovječanstva u sumnju zbog prepreka od strane čovjeka… Jer Ja ne želim da se vjernici time uznemire. Ali, ma kakav mogao biti njegov oblik… sadržaj će uvijek biti nedodirljiv (nepovrediv), čim volja da Meni služi dopušta djelovanje Duha u čovjeku.

AMEN

Spread the Truth