Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1886 (Znaci i potvrde…Molitva…Neobične pojave…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1886, 12 Travnja 1941

ZNACI I POTVRDE …. MOLITVA …. NEOBIČNE POJAVE ….

Neusporediva snaga izlazi iz čovjeka čije srce ulazi u najdublju vezu s Bogom i koji putem te veze prima Božansku snagu. Ta snaga se komunicira svima koji s takvim jednim čovjekom dolaze u dodir, samo što oni moraju biti istog usmjerenja, tj. isto tako stremiti k Bogu. Jer, čovjek koji odbija Boga od Boga nikada neće moći primiti snagu. 

I kad se ta snaga vidno izrazi, tj. kad ona očigledno dođe do izražavanja, to je onda izražaj Božanskog Ljubav-nog djelovanja. Bog putem vidljivog znaka želi potkrijepiti vjerodostojnost Svoje izgovorene Riječi. Doduše od daleko je veće vrijednosti kad ljudi bezuvjetno prihvate Božju Riječ, kad žele vjerovati bez znakova i dokaza. Jer tada bi njihov duh bio već tako uznapredovao da ih je unutarnja spoznaja naučila ispravno razmišljati, pa oni spoznaju što je Istina a što laž, pošto u njima djeluje Duh Božji, dakle izražava se sila iz Boga ….  

Čovjek vjeruje da je on jedno biće koje je potpuno izolirano od Boga, i on bi tim vjerovanjem učinio svaku molitvu izlišnom. To uvjerenje zaprepašćuje svakog vjernika, jer molitva je prva stvar iz koje slijede Božja Ljubav, Njegova blizina i zračenje Njegove snage …. Molitva je veza između Boga i čovjeka …. Traženje Božanske snage i njeno interveniranje istovremeno je i jamstvo za ispunjenje svih duhovnih molbi ….

E sad, čovječanstvo će češće doživjeti znake i dokaze, koji su tako izvanredni, da samo Vječno Božanstvo može biti prepoznato kao izvor takvih izvanrednih pojava, i više neće moći biti nijekana veza s Bogom. Čovjek putem takvih dokaza Njegove sile počinje razmišljati i onda je lakše spreman priznati ih kao Božansko djelovanje. Te tada postoji i mogućnost da se ljudi daju zahvatiti od beskrajne Božje Ljubavi, da sudjeluju u prijenosu snage i time uđu u strujni krug Božanske Ljubavi.

A takve pojave su za očekivati u nadolazeće vrijeme, pošto je prisutna nužnost za tim, ako bismo da se ljudima pruži pomoć u duhovnoj nevolji. Prilikom izvanrednih događaja čovjek najčešće gubi njegovu samouvjerenost, a to je potrebno kako bi on bio prijemčiv za misli koje su mu prenošene iz onostranog. Jedno tiho potvrđivanje duhovne sile i postavljanje pitanja u mislima preduvjet je za prijenos odgovora i istovremeno već jedno tiho priznavanje svoje ovisnosti o Bogu, jer on svoje upitne misli upućuje jednoj Sili u svemiru, Koja zna …. Koja je znači nadmoćna nad njim, i otvara svoje srce voljno za odgovor odozgor. Božja Ljubav želi to stanje ljudi proizvesti, pa pošto se čovjek više ne fokusira na samog sebe, On ga se trudi navesti putem pojava koje ga potiču da se pita ….

A to će u nadolazećem vremenu češće biti slučaj, da Bogu-poda(t)ni ljudi budu opremljeni silom i mogu izvađati izvanredne stvari kako bi ljude potakli na vjeru. Vjera doduše ne treba biti prisiljavana, pa se zato tom djelovanju neće obavezno morati povinovati. Čovjek isto tako može ostati potpuno neimpresioniran i takve si izvanredne pojave pokušati objasniti prirodno, ako je potpuno nevoljan priznati Božanstvo. Ali onda se postavlja protiv Božanske samilosne Ljubavi i od nje ne može biti zahvaćen, što je na njegovu vlastitu duševnu štetu …. 

AMEN

Spread the Truth