Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1883 (Spoznaja Istine… Samoljublje – Ljubav prema bližnjemu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1883, 10 Travnja 1941

SPOZNAJA ISTINE …. SAMOLJUBLJE – LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU…


Proći će dosta vremena prije nego se čovječanstvo pozabavi mislima koje se tiču spasenja (ili ‘dobra duše’ ili pak ‘zdravlja duše’) duše. Sve duhovno još je u domeni nevjerojatnoga, i čovječanstvo još nije voljno ostaviti se svojih zemaljskih interesa. A samoljublje je prepreka za spoznavanje onoga što je najbitnije u zemaljskom životu …. razvoj duše prema gore. Stupanj Ljubavi presudan je za spoznavanje Istine.

No tko sam sebe ljubi više nego svoga bližnjega, taj je još jako udaljen od spoznaje Istine. Jer samoljublje nije ništa Božansko, ono stremi zemaljskim dobrima i stoga nikada ne može imati spasiteljsku snagu. Čovjek se oslobađa tek onda kad svoje vlastito Ja stavi u drugi plan i kad su mu postupci i razmišljanje usmjereni samo na to kako bi bližnjemu zemaljsku sudbinu učinio podnošljivijom, tad se njegova duša oslobađa od svoje ovojnice, i tad ona zemaljski život više ne gleda kao nešto najbitnije, nego se zanima sa duhovnim životom, sa životom nakon smrti i sa svojim istinskim zadatkom na Zemlji. Čovjek će se neprestano odnositi odbojno prema bilo kakvoj duhovnoj Istini sve dok njegova duša još nije probila ovojnicu oko sebe. Jedno je posljedica drugoga, a onaj koji se nalazi u spoznaji uzaludno pokušava probiti barijere kako bi pomogao drugome, pa ipak ne treba se obeshrabriti jer Bog sam pomaže tamo gdje čovjekova snaga nije dovoljna.

Nema druge mogućnosti da se promijeni usmjerenje takvih ljudi nego drastične promjene koje im učine jasnim bezvrijednost toga čemu su ranije težili kao bitnome. A nadolazeće vrijeme će to učiniti tako da će se mnogi zamisliti ako promotre što se događa. Doći će do promjena, doći će do umiranja ljudi i ljudski svjetonazor biti će žestoko uzdrman. I blago onome koji iz toga izvuče pouku, tko pored toga ne prođe bez razmišljanja i tko se okrene svome stvarnom određenju …. pomaganju svima koji trebaju pomoć ….

Jer ti se sami spašavaju kroz Ljubav koju daju ljudima, jer oni počinju vidjeti…. Stupaju u vezu sa vječnim Božanstvom, Koje je sama Ljubav i onda im spadaju ljuske s očiju. Bog želi pomoći svakom čovjeku i stoga mu šalje svjetalce kako bi mrak duha u njemu bio probijen.

No ljudi često izbjegavaju žarko svjetlo i ostaju u mraku, koji je udio Božjeg protivnika. I stoga Ljubav bližnjega mora uvijek i uvijek iznova biti spremna da im daje razjašnjenje, i svaka misao koja je u duhu usmjerena takvim jadničcima bit će blagoslovljena. Molitva za takve duše još dok borave na Zemlji donosi pomoć onostranih bića jer ova tada u svojim nastojanjima ne posustaju, i što se ne može postići putem razgovora može se postići molitvom u vjeri ….

Sva dotadašnja uvjerenja mogu biti uzdrmana i čovjek može biti uveden u skroz novo razmišljanje, i tad duša neprestano stremi u visinu. Potrebno je da Bog Sâm intervenira, pošto se pažnja poklanja još jedino onome što se čini skroz čudnovato i neobično, jer bez silnog uzdrmavanja zemaljskog života teško da će se ljudski um okrenuti duhovnim problemima. I stoga je duša u najvećoj opasnosti. A taj trenutak bit će užasan no on je neizbježan pošto su nježna navođenja zanemarivana a zemaljsko vrijeme prolazi i duši ne donosi niti spasenje niti spoznaju ….

AMEN

Spread the Truth