Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1882 (Razvoj naviše zahtijeva odvajanje od materije…Podlaganje volje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1882, 9 Travanj 1941

RAZVOJ NAVIŠE ZAHTIJEVA: ODVAJANJE OD MATERIJE… PODLAGANJE VOLJE…

Progresivan razvoj zahtijeva stremljenje ka visini, on zahtijeva odvajanje duše od materije, odricanje od vlastite volje i korištenje Božanske snage… Čovjek mora jedno predati (žrtvovati), kako bi mogao primiti ono što je vrijedno za vječnost. Nužno je da duša prvo mora prevladati sklonost ka materiji, prije nego se ona može pozabaviti duhovnim, jer duhovni doživljaj nije zamisliv dok god je čovjek savladan od zemaljskih dobara, utoliko koliko su njegove nakane i nastojanja okrenuti jedino njihovom uvećavanju, te kroz to omogućenim zemaljskim užicima. Duhovni doživljaj zahtijeva odvajanje od svega što raduje tijelo… Jedino onome tko je u potpunosti nadvladao tijelo, duh se može vinuti u visinu, i tek tada je zajamčen viši razvoj. No, da bi imao snage za nadvladavanje zemaljskih žudnji, ova snaga mora biti zatražena, jer bez podrške je on sam preslab. Zato čovjek ne smije zaboraviti na molitvu. Molitva za snagu za spasenje duše je u svako vrijeme dobrodošla nebeskom Ocu. Njemu povjeriti potrebu u intimnoj molitvi, Njega moliti za pomoć, te onda strpljivo čekati na koji način će Bog poslati Svoju pomoć zemaljskom čovjeku, prava je priprema za duhovni doživljaj. A ako čovjek onda osluškuje unutarnji glas, njemu će se jasno i razgovijetno objaviti Božanska volja… A sada je na samom čovjeku u kojoj mjeri se on podlaže Božanskoj volji. Treba li on bilo koju pomoć na duhovni način, onda on jedino treba uzdignuti misli k Bogu, i ta pomoć će mu doći, često na najčudesniji način. Predati Bogu svoju volju je neizrecivo usrećujuće, jer je takav čovjek oslobođen svake odgovornosti, i cijelo njegovo razmišljanje i postupanje sada također mora odgovarati Božjoj volji. Najmanje protivno djelovanje će put k Bogu učiniti teže prohodnim, jer čovjek sebi time stvara prepreke, koje često blokiraju uski put prema gore, i potrebno je puno napora da se ove uklone s puta. Bog daje neprekidno… On razdjeljuje Svoju milost, kako bi olakšao Svom zemaljskom djetetu da stigne k Njemu. A ako se ono moli, onda će ono vrlo skoro i znati što treba činiti kako bi uzdigao svoje duševno stanje… a ako je volja dobra, onda on vrši (pridržava se, pokorava se, slijedi) sve što Bog traži od njega.

AMEN

Spread the Truth