Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1871 (Loše misli… Neljubavnost… Osjećaji)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1871, 2 Travnja 1941

LOŠE MISLI …. NELJUBAVNOST …. OSJEĆAJI…


Svjesno odbijanje loših misli najsigurnije je sredstvo za podizanje raspoloženja, jer tad se pruža otpor onim silama koje ulažu sav svoj napor kako bi odvratile čovjeka od Boga. To zahtjeva cijelu čovjekovu volju, a ako je ona oslabljena popuštanjem, dakle ulaskom u takve misli, čovjek mora patiti, što znači obuzima ga sumorno raspoloženje, koje ga tiska i opterećuje. I zlo likuje, jer njegov utjecaj postaje sve veći, a sve slabija volja čovjeka i njegova moć otpora.

Takvi su trenuci određena opasnost za dušu, pa opet čovjek se sam mora osloboditi iz toga. Mora moliti, srdačno i pun uvjerenja, (tako) da Ga Bog iz toga izbavi. A molitva uključuje i volju čovjeka, tako da ako se duša bori kako bi bila oslobođena iz te situacije, uz nju su dobre sile onostranoga, čim im se čovjek srdačno moleći obrati, čim on sam čezne biti slobodan od tog pritiska.

No obično čovjek postaje malodušan i ne brani se, i utoliko teže je njegovo oslobođenje iz vlasti tame, i borba postaje sve očajnija, stanje patnje sve neizdržljivije. Čvrsta volja je najbolje sredstvo, i čovjek se u najpotpunijem duševnom miru može prepustiti dobrim silama, samo ako on njihovu moć i snagu pozdravlja. One mu pomažu sasvim izvjesno i ne dopuštaju da loše sile preuzmu prevlast nad njim.

Popuštanje, kad se pojave loše misli, je nedostatak vjere, jer loše misli usmjerene su protiv Božje zapovijedi …. Tko čvrsto vjeruje ispunjava svaku zapovijed koju je Bog dao ljudima, no tko je slab u vjeri, taj će i zanemariti Božje zapovjedi, tako da će se i njegove misli usmjeravati protiv tih zapovjedi, taj će se lišiti sve Ljubavi, dakle gajit će ne-Ljubavne misli, a to je namjera protivnika. Jer time on čovjeka uzima pod svoju kontrolu.

U takvom jednom stanju često je teško ponovo pronaći put Ljubavi; čovjek je počinio nepravdu, ako gaji ne-Ljubavne misli (‘tvrda srca’), i on tad mora tu nepravdu popraviti time što se, prisiljen patnjama, u molitvi bori za dar Božanske Ljubavi, Koju je svaka ne-Ljubavna misao odbijala. Volja za Boga učinit će da čovjek spozna svoju nepravdu, a tad će mu i biti lako moliti Mu se …. No, sama volja mora se aktivirati, ona ne može biti usmjerena, tj. ne može prisilno biti ponovo upravljena na Boga ….

AMEN

Spread the Truth