Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1870 (Svjetovna vlast…Pravedno vodstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1870, 1 Travnja 1941

SVJETOVNA VLAST …. PRAVEDNO VODSTVO ….

U svjetovnoj vlasti utjelovljuje se duhovno koje je određeno da vlada na Zemlji, kako bi ono opet bilo vodstvo mnogim ljudima na Zemlji. Vladajuća sila zadatke na Zemlji isto tako može ispunjavati u volji Boga, ako Mu se s poniznošću podlaže, dakle Njegov blagoslov izmoljeva za sve što s obzirom na svoju vlast mora izvoditi …. Tada će vladar narodu biti jedan ispravni i mudri vođa, jer tada se Božja volja objavljuje kroz njega.

Duhovna moć takvog jednog vladara je znači isto tako spremna služiti, i njoj je za vrijeme na Zemlji dana jedna služba (dužnost), koja joj propisuje vođenje mnogih ljudi. E sad, ovaj koji vlada mora tu funkciju ispunjavati na način da je to na korist njemu povjerenih ljudi, kako zemaljski (materijalno) tako i duhovno. Vladar svoju dužnost ne smije zlorabiti tako što šteti tijelu i duši ljudi. 

Kroz njegovu moć vladanja ovi njemu povjereni ne smiju trpjeti ni zemaljsku niti duhovnu štetu, oni pod njegovom vladavinom moraju biti sretni i zadovoljni, i njihovo duševno stanje mora se uzdizati, tada će vladar sprovoditi svoju vlast u skladu sa Božanskom voljom. I on onda na Zemlji služi, iako vlada. Jer on daje mnogim ljudima mogućnost da duševno sazrijevaju, a istovremeno prakticira Ljubav prema bližnjemu na onima kojima on olakšava zemaljski život.   

No zloupotrebljava li on svoju moć kako bi svoje podanike tlačio, traži li da osobno izvuče koristi iz njih, služi li se silom, dakle u ne-Ljubavi je u odnosu na njih, ne poštuje njihovo vlasništvo ili im nanosi bilo kakvu štetu tjelesno ili pak duševno, tada njegova vladavina nije služenje koje je Bogu milo i poželjno, nego je on pod utjecajem protivnika, koji suzbija Ljubav i čini da zbori samo ne-Ljubav-nost i mržnja. Tada je narod, koji je podložan takvom jednom vladajućem moćniku, ugrožen tjelesno i duševno. Jer ne-Ljubav-nost (nemilosrdnost, odsustvo ljubavi, tvrdoća srca) će za sobom opet povlačiti ne-Ljubav-nost.

Ljudi će jedni drugima nanositi isto to što se njima nanosi od strane te vlasti. Tko je u opasnosti da izgubi posjed, taj će i bližnjemu htjeti oduzeti posjed, svaka nepravda, koju vladar nanosi njegovom narodu, biti će oponašana, i ljudi će se međusobno tlačiti i maltretirati, jer slijede primjer onoga koji im treba biti vođa. Kako ih on vodi, tako postupaju i ti ljudi, oni su mu na izvjestan način poslušni, dok god ga pravo ne spoznaju.

Oni čine to isto što i on čini pred njima, i vjeruju da su u pravu, čak i ako je to čin nemilosrđa. A duhovno, koje se skriva u takvom jednom vladaru, daleko je od toga da se izbavi …. Ono se još previše nalazi u vlasti protivnika i čini ono što on hoće. A tad je narod zaveden i u velikoj opasnosti, jer te duše su isto tako pod vlašću loše sile. I zato ljudima mora biti dana spoznaja (da) ako imaju vođu koji ne ispunjava volju Boga, nego se nalazi u službi zla, da se nauče prosuđivati njegova djela i da se udalje od toga da ih imitiraju.

Vladar treba uvijek biti svijetli primjer za njegove podanike, on sam treba živjeti onako da ga ne može pogoditi ljaga, on treba priznavati Boga i uvijek tražiti Njegovu volju, on svakako treba biti ozbiljni i pravedni, ali i dobri sudac, koji s Ljubavlju djeluje na svoj narod i na taj način utječe na to da ga ovaj rado i voljno slijedi …. Onda će on imati veliku moć nad svojim narodom i tu će moć koristiti na dobar način …. Tada će on svoj narod voditi onako kako Bog to želi …. Biti će mu savjetnik u zemaljskoj kao i u duhovnoj nevolji, biti će mu samo do toga da službu koja mu je povjerena čestito i mudro izvršava, voditi će narod pravim putem, moliti će Boga za snagu i za svoj zemaljski zadatak, i Bog će biti uz njega da svom narodu bude pravičan i Ljubavi-pun vladar ….

AMEN

Spread the Truth