Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1868 (Demon mržnje i razdora… Užasni događaj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1868, 30 Ožujka 1941

DEMON MRŽNJE I RAZDORA …. UŽASNI DOGAĐAJ…


Demon mržnje i razdora hara i ljude ‘određuje’ na neljubavne postupke. Njegov utjecaj tako je jak da ljudi više ne spoznaju veličinu svoje nepravde, bijesne jedni protiv drugih i nanose si najveću patnju i nevolju, nemilosrdo uništavaju posjed bližnjega, ne štede život pojedinca, okončavaju ga prijevremeno, nepravedni su u razmišljanju i ponašanju i ne boje se niti osvetnika niti njegove odmazde.

I tako je čovječanstvo potpuno u vlasti zlog, čini sve što ovaj od nje zahtjeva, a ništa što bi bilo po volji Boga. A to je od najvećeg značaja za razvojni put duhovnoga, jer ono nazaduje; duhovno je u opasnosti da teži ponovo onome što je već prevazišlo …. Po volji je zlome, dok bi trebalo htjeti dobro ….

A Božja milost okreće se (tom) duhovnome. Stavlja ljude pred silan zemaljski događaj, koji može biti u stanju protjerati duh neljubavnosti i u srcima ljudi probuditi osjećaj Ljubavi. Nezamisliva patnja u čovjeku može proizvesti volju za pomoći …. Čovjek vlastitu patnju može zanemariti s pogledom na bijedu bližnjih, i tad je umakao moći zla. Onda je nešto Božansko u njemu probuđeno u život, što protivniku vlast otima iz ruku, tad je utjecaj demona na čovjeka postao bez učinka, jer tad ga Ljubav i milosrđe potiču na to da pomažu bližnjemu i time se izbave ….

Spremnost za služiti dostaviti će mu snagu, tako da je sposoban na svaki način priteći u pomoć, samo ako ga Ljubav potiče na to. I biti će postavljeni veliki zahtjevi ljudima koji hoće biti aktivni u služenju. Biti će takva neopisiva bijeda u svijetu, da jedino spremnost na međusobnu pomoć može otkloniti ili ublažiti tu bijedu. Ali ako je čovjek aktivan u Ljubavi, tad će u njemu biti i određena vjera, jer Ljubav, koju tad pruža bližnjemu, u njemu uspostavlja vezu s Bogom.

On će vječno Božanstvo osjećati, iako mu pojam za to još nedostaje …. Ali on je okrenut Bogu i biti će zahvaćen Božjom Ljubavlju, samo ako on sâm vrši djela Ljubavi, potican unutarnjim porivom za pomoći bližnjemu u njegovoj nevolji. Opet će biti podjela između onih su se probudili iz mraka noći, i onih koji vlasti zloga još nisu utekli …. koji tad opet čine sve kako bi se odštetili za užas tog jezivog događaja (misli se na udarac nebeskog tijela u Zemlju; Knjižica br. 50)…. i koji pokušavaju izgraditi što je uništeno, i djeluju na nesebičan način …. i koji bližnjemu ne žele pomoći već su jedino fokusirani na vlastitu korist i time se voljno otvaraju utjecaju zle sile. Tima više ne može biti donesen spas, ni vremenski niti vječno, jer oni su djeca sotone, i njihova sudbina je vječna tama ….

AMEN

Spread the Truth