Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1862 (Očeve Riječi… Vjerna molitva i zauzimanje za bližnjega…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1862, 24 Ožujak 1941

OČEVE RIJEČI… VJERNA/ISKRENA MOLITVA

I ZAUZIMANJE ZA BLIŽNJEGA…


Ja ću uslišiti molitvu svakoga tko Mi se povjeri sa potpunim povjerenjem (ili ‘potpunom sigurnošću’)… Život(om) bez borbe (se) ne postiže zrelost duše, ljudsko se biće mora boriti, i on može biti pošteđen borbe jedino ako dobrovoljno (ili ‘svojim vlastitim uvjerenjem’) položi sav svoj život u Moje ruke, ako Mi povjeri sebe i vjerno se oslanja na Moju pomoć. Onda je on takav kako Ja želim da budu Moja ljudska djeca… on Me priznaje kao Njegovog Oca Čija svemoć i ljubav su toliko veliki da On neće dopustiti Svojoj djeci da ostanu u nevolji. I on nikada ne hoda sam već Me uvijek poziva kraj sebe … on nije tjeskoban/uznemiren i u sumnjama već je pun povjerenja, on nije uplašen već ima vjeru (Filipljanima 4:6, 7)… I Ja ne razočaravam njegovu vjeru… Svatko tko vjeruje u Mene na taj način neće tražiti/moliti uzalud, Ja ću mu pomoći i ostvarit ću njegova očekivanja, i na taj način će njegova vjera postati sve dublja i nepokolebljivija… on će se osjećati smireno budući se više ničega ne boji, on zna za sebe kako nikada nije sam ili zaboravljen… Molitvena snaga će osjetiti kome je molitva naumljena… Ona će rezultirati u duhovnoj jasnoći i snazi vjere, ljudi će osjetiti kako primaju snagu i okreću njihovu duhovnu viziju nagore… Ja Osobno ću poslati bljesak realizacije u srca onih za koje se Moja djeca vjerno mole. Štogod oni zatraže biti će im podareno, a Moja ljubav čuva (ili ‘nad-gleda’) one koji su slabi i u potrebi za pomoći tako da oni neće pasti ili zalutati. Oni koji se mole za njihove voljene na Zemlji i zamoljevaju poradi spasenja njihovih duša prenose na njih snagu molitve, i tako ovi mogu primiti milost, jer posredovanje/zauzimanje je jedan čin milosrdne ljubavi spram bližnjega, posredovanje/zauzimanje je najučinkovitije sredstvo za pomoći im… Onda će se Moj duh htjeti ujediniti sa njima i vodit će ih spram realizacije… Ono što čovjek ne može ostvariti svojom vlastitom snagom može biti postignuto putem/pomoću iskrene molitve koja je namjesto njega upućena k Meni (ili ‘u njihovo ime poslana k Meni’). I Ja ću se posebnom pažnjom pobrinuti za te duše, Ja ih neću ostaviti u neznanju, Ja ću ih natkriliti sa Mojom milošću, sa Mojim Duhom, jer ljubav ljudskog djeteta Me neće preklinjati uzalud za Moju asistenciju. I zato budite bezbrižni, svatko se za-pu(t)-ćuje onim putem kojim mora proći kako bi ostvario savršenstvo… kako se zgodi (u smislu: ‘štogod mu se na tom putu dogodi’) je dobro za viši razvoj njegove duše. I ako vjerno postavite svoje povjerenje u Mene Ja ću vas voditi kroz sve nevolje/poteškoće prema vašem vječnom domu. AMEN

Spread the Truth