Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1823 (Erupcije… Raznolikost zvijezda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1823, 21 Veljače 1941

ERUPCIJE… RAZNOLIKOST ZVIJEZDA…

Prirodni zakon primjenjiv na svemir… je neuništivost svega u postojanju. Ništa ne može prestati postojati, namjesto toga, to se jedino uvijek može promijeniti u skladu sa Božjom voljom. A ova se promjena, zauzvrat, događa na način da nešto postaje nevidljivo kako bi se negdje drugdje opet pojavilo u vidljivom stanju. Ovaj zakon svojstven je čak najsitnijem djelu stvaranja, tako da prividna dezintegracija samo predstavlja transformaciju onog što je prethodno postojalo. Posljedično tome, čak velika djela stvaranja, takva poput zvijezda, mogu uzeti različite oblike; unatoč tome, ovaj se proces događa tijekom jednog izuzetno dugog vremenskog perioda, tijekom tisuća godina sukladno zemaljskom vremenu, tako da se oni nikada ne mogu promatrati od strane ljudi, u onoj mjeri koliko se tiče temeljne promjene djela stvaranja. Onda su erupcije pojedinačnih djela stvaranja uglavnom razlog za oblikovanje novih tvorevina od sličnih tvorevina manjih dimenzija. Ove nove tvorevine prikazuju iste karakteristike i sastav kao djelo stvaranja iz kojeg su potekle. Time, u susjedstvu sunca zvijezde uvijek postoje koje su istih supstanci i prirodni zakoni prikazuju njihovu srodnost sa samim ovim suncem. Sa svjetovnog gledišta, sunce prema tome ne može biti ništa drugo nego jedna beskrajno uvećana formacija istog sastava kao njezine okružujuće planete, pošto su ove djela stvaranja koja su potekla iz njega. Kao rezultat toga, sve ove zvijezde bi također trebale biti nastanjene sa istim bićima. Ali to je gdje ogromna razlika postaje očigledna. Ni jedno djelo stvaranja ne nastanjuje iste žive organizme kao drugo, i prema tome izvanjska struktura svake zvijezde se također razlikuje, i uvijek u odnosu na njezine žive stanovnike. A ovo, zauzvrat, također isključuje isti materijalni sastav… Otud, jedino jezgra svake zvijezde je temeljna supstanca, izvanjski se pokrov, međutim, podudara sa živim bićima koja su joj dodjeljena. Sve što postoji u susjedstvu sunca je poteklo iz ovog sunca, to jest, bilo je izbačeno (ispljuvano) iz njega, ali od trenutka njegove neovisnosti je prisvojilo karakteristike koje se podudaraju sa živim bićima kojima će ovo djelo stvaranja služiti kao prebivalište. Beskrajno raznoliki stupnjevi zrelosti i dalje nesavršenih duhovnih bića također potrebuju beskrajno mnogo tvorevina različitih struktura, i u tome leži razlog za ranolikost zvijezda.

AMEN

Spread the Truth