Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1805 (Kristovo učenje… Vršenje Deset Zapovijedi… Zapovijed Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1805, 9 Veljača 1941

KRISTOVO UČENJE… VRŠENJE DESET ZAPOVIJEDI…

ZAPOVIJED LJUBAVI…

Čovjek rijetko može biti potaknut na prihvaćanje nekog učenja koje mu izgleda dosadno, i stoga mu ono treba biti ponuđeno tako da se izbjegne svaki nesporazum (nesklad). Ono najprije treba biti objektivno obrazloženo, i čovjek mora prepoznati da samo Božja Ljubav daje jedno takvo učenje zbog njegovog usavršavanja. Čovjeku je pokazano što on treba činiti i kakav on treba biti, kako bi postao savršen… On mora biti upućen, njemu moraju biti prenesene zapovijedi, i on se mora dobrovoljno podložiti svemu što je zahtijevano. Onda je učenje odozgor uspješno, onda mu ono donosi ono što je njegova svrha… stupanj duševne zrelosti koji je preduvjet za ulazak u vječni život. Kristovo učenje dakle, obuhvaća sve zapovijedi, čije ispunjanje doprinosi oblikovanju duše prema Božjoj volji. Ljudima su dane smjernice kojih se oni trebaju držati; oni su od Boga podučeni što je ispravno, a što neispravno, što oni  trebaju činiti, a što propustiti (ne činiti). I žele li oni sad Bogu-ugodno živjeti, žele li Mu oni služiti, steći Njegovu Ljubav, onda se oni moraju strogo držati vršenja ovih zapovijedi, čak i ako im se one osobito ne sviđaju. Uvijek će vršenje Božjih zapovijedi tražiti samokontrolu, zahtijevat će odricanje ili prevladavanje, i čovjek će uvijek morati nešto napustiti (od nečega odustati), želi li on u potpunosti slijediti Božanske zapovijedi. Jer vršenje zapovijedi uvijek znači samoodricanje. Bog je donio ove zapovijedi, budući ljudi teže upravo suprotnom onome što Bog želi i izražava kroz Svoje zapovijedi. Stoga On mora postaviti ljudima izvjesno ograničenje, oni se takoreći moraju izboriti protiv snažne želje u njima, što oni međutim ne bi napravili da nije zahtijevano od Boga, a posljedica čega bi bila da bi oni popustili unutarnjoj želji (žudnji), i njihovo stanje zrelosti bi bilo izuzetno ugroženo. Bog je u Svojim zapovijedima utvrdio sve što je ljudima potrebno uvažiti, i On je ove zapovijedi sažeo u Svoju zapovijed Ljubavi: ljubiti Boga iznad svega, i bližnjega kao sebe samoga. Tko vjerno vrši ove obje zapovijedi, on će sam od sebe činiti sve što Bog kroz deset zapovijedi nalaže ljudima činiti. I tako će Božansko učenje uvijek opominjati jedino na Ljubav, i tko se trudi živjeti u Ljubavi, on također živi potpuno sukladno Božanskom učenju. Njemu neće biti potrebno dati nikakve posebne zapovijedi, jer će on sam od sebe, budući živi u Ljubavi, svakom čovjeku također u susret nositi svoju Ljubav; on će prije svega prezati (uzmicati) od onoga što ide protiv Božanskih zapovijedi, jer budući da se on već oblikovao u Ljubav, on ni ne može dati ništa drugo nego Ljubav, i njegov život će uvijek odgovarati Božanskom učenju.

AMEN

Spread the Truth