Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1804 (Mjere zemaljske vlasti protiv vjere u Isusa Krista…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1804, 8 Veljače 1941

MJERE ZEMALJSKE VLASTI PROTIV VJERE U ISUSA KRISTA ….

Nema šanse svjetovna namjera da se ljude potpuno odvoji od Krista, znači Njegovo ime da im se otuđi (učini stranim) i Njegovo učenje da se istrijebi. To će doduše imati privid kao da će to svjetovnoj vlasti uspjeti, no samo do jedne izvjesne granice ona će ljudima moći nametnuti prisilu da zaniječu Isusa Krista, a onda će se u istoj mjeri koliko protiv, toliko raditi i za.

A sljedbenici Isusa će raspolagati i jednom moći koja svjetovnu vlast daleko nadmašuje. Oni će samo zazivanjem Njegovog Imena činiti stvari koje su svjetovnoj vlasti nemoguće, a to će grupu pristaša Isusa uvećati, i onda će vjera ljudi postati živa, a ugled svjetovne vlasti će se umanjiti u istoj mjeri kako vjera u Isusa Krista bude rasla.

A zemaljska vlast neće to promatrati sa oduševljenjem, ona će prije svom silom pokušavati uzdrmati vjeru u Isusa Krista; ona će zauzeti prijeteći stav i prijetiti najoštrijim kaznama onima koji se zalažu za širenje Božanske Riječi i time se dakle izdaju za pristaše Isusa. Ti će se trebati klanjati zemaljskoj vlasti i biti će izloženi velikim stradanjima.

No i ako zemaljski izgleda kao da je moć na strani onih (na vlasti), oni neće moći učiniti ništa protiv ovih koji se bore za Boga. Ti će se izražavati putem očiglednih znakova i čuda, koje Sam Bog čini u vjernicima, i kroz njih. A gdje vjernici više ne znaju dalje, tamo će Sam Bog stupiti na scenu i ljudima reći što im je činiti, a ti ljudi će govoriti kad i kako Bog to želi, i sve mjere, kojima pribjegavaju svijet i njegovi predstavnici kako bi istrijebili vjeru u Boga, u Božanskog Spasitelja, biti će slabašno ljudsko djelo.

Oni će imati malo uspjeha, a to će njihovo negodovanje tako uvećati da će oni donositi rješenje za rješenjem, no bez pravog uspjeha, bez postizanja cilja. U to vrijeme će doduše mnogi otpasti od vjere u Isusa Krista, no oni koji izdrže i izjasne se za Njega, njihova vjera izdržati će i najoštrije ispite; oni više ne odustaju od onoga što posjeduju, jer njima Isus Krist znači daleko više nego što im zemaljska vlast ikad može pružiti ….

AMEN

Spread the Truth