Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1797 (Dužnost distribuiranja Božanskih otkrovenja)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1797, 30 Siječanj 1941

DUŽNOST DISTRIBUIRANJA BOŽANSKIH OTKROVENJA…

Neopisivo je hvalevrijedno/preporučljivo širiti Riječ Božju. Ono što je ljudima dostavljeno kroz Božju milost ne treba ostati isključivo vlasništvo pojedinca već treba biti predano dalje mnogim ljudima koji to potrebuju za spasenje njihovih duša. Čovječanstvo je u ozbiljnoj nevolji, ono je toliko udaljeno od Boga da više čak ne prepoznaje Njegovu volju i prolazi kroz zemaljski život u potpunom neznanju. Međutim, ljudsko biće treba znati što Bog očekuje od ljudi, posljedično tome treba im biti prenešena informacija. I iz tog razloga zemaljska djeca koja su Mu voljna služiti su odabrana od strane Boga sa zadatkom da Njegovu volju obznane bližnjim ljudskim bićima. On Sam ih najprije podučava tako da mogu naknadno predati dalje njihovo znanje bližnjim ljudskim bićima. Ljudska bi rasa bila uništena bez aktivne pomoći, a aktivna se pomoć može pronaći jedino u Riječi Božjoj. Ali trenutno je sve odbačeno od strane ljudi ako ih opominje da se prisjete Boga ili ako su podučeni o Bogu na uobičajen tradicionalan način. To je zašto Bog daje opet Svoju Riječ ljudima… On im dobavlja objašnjenje u svezi njihove svrhe i njihova zadatka… On im se želi približiti kroz Njegovu Riječ, On ih želi upoznati sa svime što je vezano uz stvaranje; On im otkriva međuodnose svih stvari i daje im zapovijedi, koje su temeljni uvjeti za njihov uspon do Boga. I voljni ljudi će pomoći distribuirati Božanski dar; oni će marljivo stremiti učiniti Božanska otkrovenja pristupačnima ljudskoj rasi; kao Božji revnosni sluge oni će uvijek i zauvijek činiti Njegovu aktivnost poznatom; oni će dopustiti njihovim bližnjim ljudskim bićima sudjelovati u izvrsnom daru milosti, tako da će Božanska Riječ biti prihvaćena među ljudima, da će osnažiti njihovu vjeru i motivirati ih da učine štogod je potrebno kako bi živjeli na Bogu ugodan način… time da ispune zapovijedi ljubavi spram Boga i njihova bližnjega. Jedino kada čovjek ima znanje o Božjoj volji ga se može držati odgovornim ako on ne živi u skladu sa njima. Treba priznati, neobaviješteni ljudi se ne mogu smatrati odgovornima ali oni niti ne mogu iskoristiti njihov život na Zemlji i postići viši stupanj duhovne zrelosti, jer oni bi trebali biti izvanredno ljubav-no aktivni sami od sebe, to jest, ljubav mora biti u njima, ali u tom slučaju oni bi također poznavali značenje i svrhu zemaljskog života i njihov zadatak. Jer Bog daje Njegovu Riječ svima koji ju žude, samo to nije uvijek izvanjski primjetno osim u obliku mentalnih transmisija. Ali oni koji prime Riječ tako da su ju u stanju zapisati su posebice odgovorni za distribuciju ove Riječi, jer oni primaju puno milosti i trebaju je prema tome također dijeliti. Oni trebaju proglasiti Evanđelje svima onima koji ga ne odbijaju.

AMEN

Spread the Truth