Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1783 (Budući vladar po volji Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1783, 22 Siječnja 1941

BUDUĆI VLADAR PO VOLJI BOGA ….

Moja je volja da se na Zemlji formira vlast kojoj je daleka svaka nasilnost i koja u svoj Ljubavi izvršava svoju vlast. A tu vlast Ja ću dozvati u život, Ja ću joj dati Moj blagoslov, Ja ću učiniti da uzraste, i svijet treba prepoznati da je ona postavljena od Mene. Već u skorije vrijeme na prijestolje će se popeti jedan, tj. Ja ću mu dati vlast nad mnogim zemljama, Ja ću na ljude utjecati tako da ga odaberu za svog kneza, za svog vladara, a on će se izboriti za Ljubav i ugled kod svih naroda, on neće biti licemjeran i samo Meni će davati čast, i zato ću Ja blagosloviti njegovo djelovanje na Zemlji ….

No dok taj ne dođe, Zemljom će proći neizreciv jad, jer još vlada protivnik, a njegov utjecaj je uništavajući. On sve loše sile potiče na neobičnu aktivnost, tako da će Zemlja biti tako uskomešana, sve loše duhovno zadominirati će, i zemaljski će biti donošene mjere koje isto tako upućuju na sotonski utjecaj, svjetovno vladajuća sila će živjeti bez Boga, a tako će biti i pokazivanje sile …. nepravedno, brutalno i sklanjajući se od svjetla Istine, a čovječanstvo će sve jasnije prepoznavati loš utjecaj i u sebi osjećati potajnu želju da ta vlast bude smijenjena od strane sile koja je u skladu s Božjom voljom.

Bog je predvidio tu promjenu, no to vrijeme još nije došlo, jer djelovanje Sotone mora prvo biti očigledno i onima koji su se bezrezervno izjašnjavali za …. Jer tek kad loše bude prepoznato, ono će i postajati omraženo i tek onda će dobro nastojanje vladajuće sile biti priznavano i sukladno cijenjeno. Jer Bog želi da se ljudima mudro upravlja i od strane svjetovne vlasti; On želi da i na Zemlji postoji isti odnos između naroda i njegovog vladara, kao što Bog za Sebe traži od ljudi ….   

Čovjek se voljno treba podložiti vlasti, koja mu je kao uprava (autoritet) dana od Boga. Tamo gdje se narodom upravlja mudro, tamo će on i biti naklonjen tom autoritetu (toj upravi), i činiti će sve da se uspostavi najbolja suglasnost …. uprava, tj. vladar, će uvijek biti gledan i štovan kao Božji zastupnik, i taj odnos između naroda i njegovog vladara u skladu je sa Božjom voljom, tako da će On blagosloviti kako tog vladara tako i taj narod, pošto si oba Božju volju čine vodiljom i žive jedni za druge ….

AMEN

Spread the Truth