Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1763 (Žudjeti Božanski Duh u svoj jednostavnosti…(1.Kor 1,19-21) )

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1763, 3 Siječanj 1941

ŽUDJETI BOŽANSKI DUH U SVOJ JEDNOSTAVNOSTI… (1. KOR. 1:19-21)

U svoj jednostavnosti žudjeti Božanski Duh, donosi viši rezultat (uspjeh) nego znanstveno proučavanje bez prave vjere. U vrijeme istraživanja u svim područjima, pred svijetom će biti cijenjen onaj tko je znanstveno pripremljen, i raspolaže velikim znanjem koje je sebi priskrbio na način redovitog studija. Što gorljivije on slijedi svoj cilj, da u sebe primi ono što već postoji u duhovnom dobru, čovjek sebe drži to mudrijim. A ipak, od njega u mudrosti može biti daleko nadmoćnije jedno zemaljsko dijete koje se u dubokom pouzdanju okreće Bogu Osobno, kako bi od Njega bilo podučeno. Jer, ono će u mudrosti daleko nadmašiti svakog razumskog-istraživača. Postoje problemi koji se ne mogu riješiti samim razumom, a ipak su i oni rješivi, ako im Bog osobno priđe da ih riješi. A za to treba samo čovjekova ponizna predanost Njemu, i pouzdana molitva za razjašnjenje, budući ono zahtijeva djelovanje Duha, a Duh iz Boga ga uvodi u Istinu. Isto tako će čovjek koji vjeruje, koji nastoji razumski dokučiti Istinu, jasno prepoznati kada su već postojeća objašnjenja pogrešna. Duboka vjera će biti bolji učitelj od zemaljskih učitelja, kojima nedostaje vjera. Zato se zaključci (rezultati) svjetovnih istraživanja mogu čak i približiti Istini, ako su takvi bili stečeni doduše razumski, ali u dubokoj vjeri. Jer, takvim je istraživačima Božanska duhovna snaga također pomoćna i ona ih usmjerava u ispravno razmišljanje. No, svjetovna se istraživanja mogu sasvim zaobići, povezuje li se čovjek u svoj jednostavnosti, t.j. na najpriprostiji, najneusiljeniji (najneizvještačeniji, najprirodniji) način, sa Bogom, Koji je Sama vječna Istina… Ova vjera njega osposobljava za primanje Božanske Riječi, pa je stoga Bog Osobno Učitelj zemaljskog djeteta koje vjeruje, i On mu daje više mudrosti, nego što mu mogu dati zemaljski-učitelji. Postojana znanstvena izobrazba, marljivost i razumski rad, ne ostvaruju rezultate koje rađaju vjera, Ljubav i poniznost srca… Bog svu mudrost čuva spremnu za zemaljsko dijete, koje takvu žudi, i Njemu želi služiti… I On im prenosi sve znanje, ukoliko oni dobrovoljno otvore svoje srce, da prime mudrost iz Boga. No, ovaj se proces svijetu ne može učiniti uvjerljivim. On uvažava jedino ono što se može objasniti razumom, no odbacuje ono za što ne može dati nikakvo svjetovno objašnjenje. A tko gleda svjetovnim očima, niti ne nalazi objašnjenje. Ali, čovjek koji vjeruje zna da uz Boga ništa nije nemoguće. I tako Bog uništava umnost umnih, i On odbacuje mudrost mudrih… No, On Svojom Riječju neograničeno opskrbljuje one koji sebe predano povjere Njemu, i On govori kroz njihova  usta, svima koji Njega žele čuti.

AMEN

Spread the Truth