Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1744 (Služenje u Ljubavi je konačni cilj… Poniznost… Blaženstvo)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1744, 19 Prosinac 1940

SLUŽENJE U LJUBAVI JE KONAČNI CILJ… PONIZNOST… BLAŽENSTVO…


Biće ispunja svoje određenje ukoliko odluči služiti: jer služenje u Ljubavi je konačni cilj svega onoga što je proizašlo iz Boga. Služenje onda više nije na poniznost obvezujuće stanje, nego Ljubav sad čini služenje stanjem najvišeg blaženstva. Sva svjetlosna bića trebaju priliv Božanske snage, i sada, moći davati bićima ono što im nedostaje, neizmjerno je usrećujuće za bića čije stanje savršenstva ih je učinilo sposobnima postati primateljima i nositeljima Božanskog priliva, i koja u svojoj Ljubavi uvijek jedino žele dijeliti i tako služiti u najvećoj Ljubavi. Svako stvorenje koje se njihovom snagom Ljubavi može preplaviti, jednako je njima za sreću i njihovoj zaštiti povjereno. A oni s posebnom Ljubavlju prihvaćaju k sebi zemaljsku djecu, koja su izrazila svoju volju da žele prihvatiti Božju snagu. Oni su uvijek spremni za njih, neće dopustiti da ni jedan poziv prođe nezapažen, njihova volja za služenjem nikada ne prestaje, oni neprekidno žele davati i pomagati onima kojima je pomoć potrebna. Jer to je Ljubav koja hoće izbaviti, koja želi osloboditi što god je svezano, koja tako služi vezanom biću, tako da ovo bude slobodno od vlasti svoga osvajača… Ljubav ne pita za plaću ili uspjeh, ona je samo spremna služiti, a služenje, koje dokazuje najdublju poniznost na Zemlji, u vječnosti je neizrecive slatkoće; to nije ponižavajuće stanje, to je kraljevski naklon u dubokoj Ljubavi, koji podiže ono što leži na tlu i to vodi uvis… Ovo služenje je jednako kraljevanju, jer duboka Ljubav je pokretačka snaga. Stoga će na Zemlji služenje u Ljubavi biti jedini put ka savršenstvu, premda se na Zemlji uz to mora pridružiti poniznost da bi se živjelo u Božjoj milosti. Čovjek treba iz vlastite pobude sići u najdublju dubinu, da bi stigao do najviše visine… Međutim, sva će bića doživljavati stanje služenja manje ponižavajućim, što više napreduju u višem razvoju, jer što se biće više oblikuje u Ljubav, tim više ga usrećuje svjesnost da može pomoći, budući da prepoznaje bijedu nespašenog bića, kao što također zna za neizrecivu sreću bića koje prima Božansku snagu i može je stalno razdjeljivati.

AMEN

Spread the Truth