Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1610 („Postanite poput djece!“ – Dječja vjera)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1610, 13 Rujan 1940

„POSTANITE POPUT DJECE!“ – DJEČJA VJERA

(Matej 18:3)


Poslušaj Riječ Gospodnju: „Postanite poput djece, da uđete u Moje Kraljevstvo!“ Znači, ako nemate dječju vjeru, teško ćete ući u Božje Kraljevstvo, jer morate prihvatiti kao Istinu ono što vam se često čini neshvatljivo, i stoga morate moći vjerovati kao djeca. Jer Boga i Njegovu Slavu se ne da shvatiti, nego jedino u potpunoj vjeri prihvatiti kao Istinu. A tako je također i Isusov Život na Zemlji bio beskrajni niz Čuda, koja mogu biti prihvaćena (potvrđena) samo u najdubljoj vjeri srca, inače se moraju smatrati nemogućima i zanijekati. Ali dječja vjera drži Istinitim sve što je objavljeno od Boga, dječja vjera ne sumnja i ne premišlja; i takva treba biti vjera, da bi mogla podržati Boga i Njegovo djelovanje pred cijelim svijetom. Jer za Boga ništa nije nemoguće… što On hoće, bude. A kada On traži od ljudi duboku vjeru, tada On želi znati da je prepoznata Njegova bezuvjetna Ljubav, Svemoć i Mudrost, Koja sve može ostvariti… Duboka dječja vjera nikada ne pita kako, ni zašto… za nju ne postoji ništa nemoguće, nikakvo ograničenje i nikakva nevjerojatnost… A takva treba postati vaša vjera, da Bog Sam ima Svoju Radost u vama. No, onda su vrata Neba otvorena za vas, jer čim vjerujete, možete ući u Božje Kraljevstvo, i čim vjerujete, više nema prepreka, jer vjera srca privlači sve duhovno i vi postajete mudri… Ono što je za vas isprva bila samo vjera, sada vam postaje očigledno (jasno), po vjeri ste došli do spoznaje, a ono što ste spoznali je za vas postalo potvrda da je vaša vjera bila ispravna. Dano vam je znanje o tome, bez da trebate preispitivati i tražiti; to vam je prenijela vaša vjera. I sada zahvalno primate, kao djeca, sve darove iz Očeve Ruke. Ne oklijevajte prihvatiti ih, jer u dubokoj dječjoj vjeri ne očekujete od Boga ništa drugo doli najdublju Istinu, i tako više ne postavljate prepreke prijenosu poduke, pošto je preslaba vjera jedna takva prepreka. Najdublja vjera i duboka Ljubav prema Bogu nosi vam vječnu Slavu, stoga postanite poput djece, tako da vam Kraljevstvo Božje bude blizu.

AMEN

Spread the Truth