Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1595 (Vršenje Zapovijedi Ljubavi prema bližnjem bez Ljubavi)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1595, 3 Rujan 1940

VRŠENJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI PREMA BLIŽNJEM BEZ LJUBAVI…


Zapovijed Ljubavi prema bližnjemu vas doduše obavezuje na djelovanje koje služi bližnjemu, ali ako vi jedino vršite ova djela, bez da u sebi osjetite osjećaj Ljubavi prema bližnjemu, onda se vi doduše trudite slijediti Božansku zapovijed, i vama će se ovo uračunati kao dobra volja, međutim takvim djelima nedostaje otkupiteljska snaga. To je više posljedica činjenice da se vi Boga bojite, ali ne da vi Njega ljubite… da vi doduše priznajete Njegovu moć, ali ne i Njegovu Ljubav, dobrotu i milosrđe… Jednog moćnog Gospodara ćete se vi bojati, jednog ljubljenog, blagog i milosrdnog Gospodara ćete vi međutim ljubiti svom iskrenošću vašeg srca. I tako vi Boga priznajete jedino kao Zakonodavca, vi slušate Njegovu zapovijed, ali u ovoj Riječi vi ne čujete glas Ljubavi, koji vam doista jedino želi prinijeti snagu, dok vas opominje na Ljubav. Ljubav je jedini put na kojem vi možete doći u posjed najdragocjenijeg, Božje snage; stoga vi najprije trebate nastojati probuditi u vama ovaj osjećaj, vi morate vašeg bližnjega razmatrati kao vašeg brata, koji je iz istoga proizašao kao i vi sami… Vi morate držati pred očima njegove patnje i brige, suosjećati s njim, i sad mu ovu patnju nastojati umanjiti…Vi morate ispuniti Božanske zapovijedi jer vas na to nagoni srce, i vi morate uvijek vas same zamisliti u istoj situaciji, onda ćete imati suosjećanje s bližnjim, i nastojati mu poboljšati njegovu sudbinu ili mu pomoći nositi. I onda vam može pritjecati Božja snaga, vi ćete Ljubav, koju vi dajete, primiti nazad tisućerostruko, budući „kako vi mjerite, tako će biti i vama izmjereno…“ A moći primiti Božju Ljubav, vama samima čini život lakim, i vi ćete onda punih ruku željeti razdijeliti onima koji gladuju u tijelu i duši. Ali uvijek morate zapaliti Ljubav u sebi…i sve činiti iz slobodne volje, ne samo vršiti vašu dužnost. Jer, svako u Ljubavi izvršeno djelo, budi uzvratnu Ljubav, i jedino onda čovjek djeluje otkupiteljski, ako je Ljubav u njemu aktivna.

AMEN

Spread the Truth