Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1590 (Unutarnje razmatranje… Vrijeme odmora-samopromatranje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1590, 31 Ožujak 1940

UNUTARNJE RAZMATRANJE…VRIJEME ODMORA – SAMOPROMATRANJE…


Potrebno je izvjesno vrijeme razmatranja (refleksije) da bi se bilo sposobnim slušati unutarnji glas, jer on ne izražava sebe sred zemaljskog meteža, to jest, on nije osobi zamjetan. Jedino netko tko se povlači u njegov unutarnji život će biti sposoban zamjetiti ga, baš zato jer on jedino odzvanja duboko unutar srca. Stoga, kako bi uspostavio povezanost s duhom, apsolutno je nužno za osobu da oblikuje njegov unutarnji život tako što ga pokušava uskladiti sa voljom Onog Koji mu je dao život. Jedan unutarnji život po Božjoj volji može dovesti do pojavka nezamislivog uspjeha, jer ovaj jamči pristup do duhovnog znanja. On otvara kapije do života s one strane Zemlje za ljudsko biće. Ljudsko biće je nesposobno prodrijeti u ova područja izvani, ali ako se on zaputi stazom posredstvom njegovog najunutarnijeg života, posredstvom njegovih misli i osjećaja koji su duboko ukorijenjeni unutar njegovog srca, on će se zaputiti pravilnom stazom i doseći će ispravan cilj.

Ljudsko biće potrebuje mnoge kompletno iskrene razgovore sa samim sobom i treba sebe i njegove akcije podrediti samokritiziranju i mora uvijek željeti što je najbolje, onda će on sebe oblikovati u skladu sa Božjom voljom. Međutim, što je više on spriječen od strane izvanjskog svijeta da provede vrijeme u unutarnjem razmatranju to će teže biti za njega uspostaviti kontakt sa duhovnim svijetom, jer svaki sat u zamišljanju će već biti, tako reći, sjedinjenje sa duhovnim bićima koja pokušavaju utjecati na njegove misli i koja, baš tijekom takvih unutarnjih samopromatranja, mogu govoriti slušatelju unutarnjeg glasa neometani. Ova bića mogu učiniti sebe zamjetnima jedino kroz najnježnije duhovne vibracije, otud one trebaju biti primljene tijekom vrloduboke tišine inače one se ne mogu osjetiti i neučinkovito se odšuljaju mimo duše ljudskog bića. Što ste više lagano vi sposobni sebe razdvojiti od Zemlje i žudjeti duhovni kontakt, to će jasnije i zamjetnije glas odzvanjati u vama, i prema tome vi bi trebali učiniti sve što je u vašoj moći da izbjegnete zemaljske doživljaje koji vas mogu odbiti od vašeg unutarnjeg rada na unapređenju vaše duše, od satova odmora sa unutarnjim razmatranjem, tijekom kojih vi tražite duhovni kontakt. Vi ćete bez ikakve dvojbe imati daleko više uspjeha nego što ikada možete postići putem zemaljskih sredstava.

AMEN

Spread the Truth