Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1585 (Milost… Duhovna vizija… Blaženo stanje)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1585, 27 Kolovoza 1940

MILOST….DUHOVNA VIZIJA…BLAŽENO STANJE


To je kao otkrovenje kada ljudsko biće dozvoli Božanskoj milosti da ostvari učinak u njemu, kada on obrati pažnju na upliv Božanskog Duha u njegovo srce i kada sav zemaljski teret otpadne od njega. Duša sebe odvaja od tjelesnih okova i prihvaća duhovni dar odozgo. Ona gleda u Duhovno Kraljevstvo, živi u drugačijem svijetu, i ono što prima je živo, potpuno istinito duhovno znanje. To je njena ishrana i stoga neophodno za njezino duhovno blagostanje. I tako, to ostaje najveličanstveniji dar na Zemlji da je čovjeku podarena ova milost, i ako ju ljudsko biće želi, on će morati prevladati životne prepreke na Zemlji, jer se on nikada neće odreći ovog izvrsnog dara zbog zemaljskih užitaka. On se nikada više neće željeti odvojiti od njega jednom kada je stekao uvid u Kraljevstvo Svjetla. Njegovom prethodnom zemaljskom putu je nedostajalo svjetla unatoč zemaljskim užicima, jer oni nikada nisu potpuno zadovoljili njegovu čežnju. Ali, sada je sva patnja postala podnošljiva za njega, jer mu je Ljubav Nebeskog Oca nadoknadila tisućerostruko i ponudila mu daleko veličanstveniji dar nego što će mu Zemlja ikada biti sposobna ponuditi. Pa ipak, vrlo malo ljudi teži za tim najdragocjenijim darom. Njihove duše prvo trebaju dostići stupanj zrelosti koji im omogućuje da svjesno zamjete ove divote, jer duši koja je još uvijek zemaljski naklonjena nedostaje osjetljivost za duhovne divote. Duhovno Kraljevstvo bi moglo biti vidljivo otvoreno, ali duša bi zamjetila vrlo malo od njega jer će debeli slojevi koji još okružuju dušu će nju spriječiti da stekne uvid u Duhovno Kraljevstvo. I tako, ovo stanje koje potiče sreću mogu iskusiti samo ljudi koji su već razložili svoje pokrove, čija im povećana osjetljivost također omogućuje da prepoznaju ono što njihove fizičke oči ne mogu vidjeti. Ova sposobnost može biti razvijena do točke najjasnije vizije, za dušu je moguće da gleda kroz sve što je materijalne prirode i vidjeti samo duhovnu supstancu, i stoga za nju ništa više neće biti tajna, moći će vidjeti čak i ono što je duboko skriveno, a ljudsko biće će živjeti sa prijemčivim srcem ako je tako oblikovao svoju dušu da njegovo duhovno oko može vidjeti sve i to udijeliti osobi. Vi ćete jedino razumjeti milost takvog svjesnog uranjanja u Duhovno Kraljevstvo kada ste sami ušli u ovo Kraljevstvo, lišeni svih pokrova, blistavo sjajni i zapaljeni sa najdubljom Ljubavi za vašeg Stvoritelja, Koji je pripremio najveličanstvenije stvari za vas i želi ih podariti svoj Svojoj djeci.

AMEN

Spread the Truth