Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1577 (Božji blagoslov za posao… Dobra i loša duhovna potpora…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1577, 21 Kolovoza 1940

BOŽJI BLAGOSLOV ZA POSAO ….

DOBRA I LOŠA DUHOVNA POTPORA ….

Uspjeh svakog posla uvijek je zavisno o Božjem blagoslovu, a Bog će posao blagosloviti ako se on započne i završi u vjeri u Njega i s povjerenjem u Njega. Nije da ljudska inteligencija osigurava uspjeh nekog posla, više se radi o tome da je već sama inteligencija djelovanje onostranih duhovnih sila, i to dobrih sila, ako je poslu prethodila misao vjere u Boga, ili pak loše sile, ako se čovjek prepotentno osjeća sposoban da sam izvede teško djelo.  

Često su dobre duhovne sile na djelu i bez da čovjek svjesno traži Božji blagoslov, i to ako čovjek još nije u spoznaji, ali inače ispravno razmišlja i dobroga je stava. Njemu i tada pristiže snaga odozgor, kako bi svoje misli upravljao ka gore i osvijestio Božji blagoslov, kako bi svjesno težio povezivanju s Bogom i više ne započinje niti jedan posao bez molitve za Božji blagoslov. U obrnutom slučaju duhovno loše sile upravljaju čovjekom, budući da je njegovo razmišljanje više usklađeno s tim silama i njihovi utjecaji bivaju prihvaćeni bez otpora. A posljedica takvih loših utjecaja je da čovjek postaje sve prepotentniji i uvjereniji u svoju vrijednost, da vjeruje da sve može svladati vlastitom snagom, i nikada ne pomišlja na to da izmoli Božji blagoslov za ikoje djelo. Tako da su uvijek pri svakom poslu aktivne one sile koje su u skladu sa razmišljanjem čovjeka ….

Uspješnost posla uvijek će zavisiti od njegovog unutarnjeg stava spram Boga, jer čak i kad naizgled rađa uspjehom, posao koji je bio počinjen bez Božjeg blagoslova će uvijek donositi baš samo zemaljski uspjeh, ali čovjek će se kroz takav posao upućivati pod vlast loših sila, tj. one sve više porobljavaju njegovo razmišljanje i usmjerenje (stav). One mu osiguravaju mnoge zemaljske pogodnosti, ali njegovu dušu vuku na dolje i time uvećavaju udaljenost od Boga. Ništa se ne bi trebalo započinjati bez Boga, ako želimo da zemaljski rad (posao) bude uspješan za dušu. Onda će on i biti blagoslovljen u materijalnom smislu, i čovjek će moći ispunjavati teške zadatke s lakoćom, budući da se dobre duhovne sile prihvaćaju tog posla i omogućavaju njegov uspjeh ….

AMEN

Spread the Truth