Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1575 (Pravednost… Kraj svijeta… Nova Zemlja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1575, 19 Kolovoza 1940

PRAVEDNOST …. KRAJ SVIJETA …. NOVA ZEMLJA ….

Nema mogućnosti umaći Božjoj pravednosti pošto je Bog odlučio opći kazneni sud. Jer tad je došlo vrijeme koje je najavljeno usmeno i pismeno. I morati će odgovarati ljudi koji nisu htjeli vjerovati u Božju pravednost. Oni će tad shvatiti da samo pravedan čovjek pred Bogom nalazi milost, no nepravednicima je usud prokletstvo. A taj kazneni sud doći će iznenada.

Tome će prethoditi mnoga proročanstva koja najavljuju Božji naum; mnogima će još biti dana prilika da se okrenu Bogu i da Mu skrušeno priznaju svoje grijehe; Bog će im pružiti ruku i izbaviti ih s ruba provalije, no sasvim izvjesno će doći čas gdje se cijelo čovječanstvo suočava s užasom, čas navodne propasti svijeta, koji međutim nikako nije smak svijeta u doslovnom smislu, nego samo propast dosadašnjeg svijeta, tj. čovječanstva, koje je orijentirano samo svjetovno i Boga više ne priznaje. A ta propast značiti će jedno potpuno preobraženje onoga što ljudi shvaćaju kao Zemlju ….

Ništa na površini Zemlje neće ostati nepromijenjeno i prema tome sve će biti izloženo propasti, sve što je od davnina postojalo naoko silno i moćno …. Zemlja mora prestati biti to što jeste trenutno …. naime mjesto gdje dominira samo materijalizam, te Boga i Njegovo djelovanje nitko ne spoznaje. Jer Zemlja bi trebala biti stanica za obrazovanje duha, no ona je postala mjesto gdje se pažnja obraća samo na tijelo, a ne na duh, tako da je ona potpuno promašila svoju svrhu. I Bog stoga uništava sve što nije obuhvatilo Njegovu misiju i teži suprotnomu od onoga što je Njegova namjena. A to je jedan događaj koji se više ne može promijeniti, koji će s obzirom na Božansku pravednost doći onako kao što je zapisano …. Neće ostati ni kamen na kamenu (Matej 24:2)….

Ali nastupiti će i jedno potpuno novo vrijeme. Nova Zemlja biti će oživljena ljudima koji se duhovno nalaze na jednom višem stupnju i ti ljudi će se okupljati kao oni koji su preživjeli jedan proces koji će im biti nezaboravan i koji im je veličinu i svemoć Boga očigledno dokazao. Jer Bog njih sklanja sa Zemlje, da bi ih ponovo postavio na novo-nastalu Zemlju, kako bi oni tvorili temelj jedne nove zajednice, kako bi oni, koji su u najpotpunijoj vjeri, onda u Božjoj volji postupali i djelovali na Zemlji, što znači u kraljevstvu mira, koje si je Gospodar stvorio i koje On oživljava (nastanjuje) sa onima koji su Njegovi, koji su Mu bili vjerni i pokazali se dostojni Njegove Ljubavi. Jer Njegova Božanska pravednost nagraditi će svakoga onako kako ga dopada …. Ona će ostaviti na životu one koji služe Bogu i ljube Ga …. A On će sa svijeta uzeti one koji Boga nikada nisu spoznali i tako dakle uzaludno živjeli na Zemlji ….


AMEN

Spread the Truth