Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1553 (Božanska Ljubav… Najveći dar milosti… “Ja vam ne dajem kao što svijet daje…”… Obmanjujuća svjetla)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1553, 4 Kolovoz 1940

BOŽANSKA LJUBAV… NAJVEĆI DAR MILOSTI… „JA VAM NE DAJEM KAO ŠTO SVIJET DAJE…“ OBMANJUJUĆA SVJETLA…

(Ivan 14:27)

Najveličanstveniji Božji dar je Njegova ogromna Ljubav, koju On nudi svim ljudima da ih usreći. Božanska Ljubav obuhvaća sva Njegova stvorenja, ne izostavlja niti jedno biće, razlikuje se tek stupanj Ljubavnog zračenja, a on zasigurno ovisi o udaljenosti bića od Boga. Snaga Bogu okrenute volje određuje stupanj Ljubavi Boga prema čovjeku, i tako približavanje Bogu ili udaljavanje od Njega, znači povećanje ili smanjenje Ljubavi… Dakle, sam čovjek se može učiniti dionikom najvećeg dara milosti ili ga se lišiti, ako je njegov životni put u skladu sa Božjom voljom, ili njoj sasvim suprotno nastoji. Čovjek u Božanskoj Ljubavi nalazi ispunjenje njegove žudnje na Zemlji, jer čudesan mir se useljava u srce onoga koji je zahvaćen Božjom Ljubavi. On ne traži ništa drugo, nego da može ostati u ovoj Božanskoj Ljubavi, on čezne za Bogom i više ništa ne traži od svijeta. Božja Ljubav se izražava tako da čovjek sve više i više žudi za Bogom. Prema tome, Božanska Ljubav također pali u srcu čovjeka Ljubavni žar za Boga… „Ja vam ne dajem kao što svijet daje…“ To je još jedno ispunjenje koje čovjeka usrećuje; čovjek više ne žudi zemaljske radosti, nego je njegova žudnja čisto duhovna, te također i njeno ispunjenje. A ipak čovjeka čini neizmjerno sretnim i ne da se usporediti sa zemaljskom srećom. Budući je to Bog Sam, Koji Sebe dostavlja ljudima, jer Bog je Ljubav. Biti blagoslovljen Božjom Ljubavlju, znači moći u sebi nositi Njega Samoga, i zato čovjek treba uvijek nastojati raditi samo ono što mu donosi Božansku Ljubav, budući da mu ova jamči stanje najvećeg ushićenja. Mogu mu se bezbrojni zemaljski užici pričiniti vrijedni težnje, oni su tek varljiva svjetla u poredbi sa Božanskom Ljubavi, i oni će se također kao varljiva svjetla, ugasiti i neće ostaviti ništa, dok Božanska Ljubav ne može nikada proći, kada je jednom zahvatila zemaljsko dijete, jer ono što Bog daje, neusporedivo je veličanstveno i neprolazno.

AMEN

Spread the Truth