Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1542 (Očeve Riječi… Povratak u Očevu kuću)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1542, 28 Srpanj 1940

OČEVE RIJEČI… POVRATAK U OČEVU KUĆU…

Postanite kao mala djeca tako da ćete biti u stanju ući u Moje Kraljevstvo. Povjerljivo sebe izručite vašem Ocu na Nebu i pustite Njemu da se brine, i Njegova Ljubav će učiniti vaš put preko Zemlje lakšim. To je zašto je opomena upućena svima vama da Me imate na umu gdjegod idete, jer jedino ako Me zazivate vam mogu pomoći tako da ćete prepoznati Moju pomoć i jedino onda Ja mogu otkloniti vaše brige. Staza kojom ste morali putovati je bila duga i, sa vašim životom na Zemlji, ona sada treba doći do kraja. Ako želite biti potpuno ujedinjeni sa Mnom na kraju puta vi morate već čeznuti za Mojim prisustvom prije kraja, vi morate čeznuti za Ocem kao djeca, morate žudjeti Moju blizinu sa svim vašim srcem i to mora biti vaš najunutarniji zahtjev da sa Mnom komunicirate u duhu i u Istini. Nikada ne vjerujte kako Sam Ja izvan dohvata za čak jednog od Moje zemaljske djece, morate uvijek i na svim mjestima biti svjesni Moje blagonaklone pomoći sa čvrstim povjerenjem i prema tome dođite k Meni sa svakim zahtjevom tako da vam mogu podariti Moju Očinsku Ljubav i čuvati vas i brinuti se za vas poput maloljetnih beba. Jer vi ste u istini Moja djeca za kojom žudim; Ja čeznem za vašim povratkom u Očevu kuću, ne dopuštam da išta padne što dolazi od Mene i unutar sebe nosi Moj duh. Ja živim i trpim sa vama, i čeznem za vašim oslobođenjem. I ako Mi vi tako donesete vaše srce, vi ćete Me ovlastiti da sa vas skinem okove, jer vi ćete Mi nuditi vašu volju a to će predstavljati ograničenje od kontrole onoga (Sotone) kojeg treba kriviti za vaše otpadništvo od Mene. I trenutak oslobađanja od njegove moći je trenutak ujedinjenja sa Mnom, jer Ja svako dijete privlačim ka Mojem srcu koje dobrovoljno sebe odvoji od ove sile… koje čezne za Mnom i priznaje Me kao svoga Boga i Oca… tako da će zauvijek ostati blizu Mene. Žagor putuje oko cijelog svijeta, Moja Ljubav želi privući sva bića, ona poznaje voljnu zemaljsku djecu i privlači ih k sebi… Jer Ja podučavam Moje glasnike da dodijele snagu onima dobre volje, i ovaj dotok snage ih oživljava; tako reći, on oslobađa za zemlju priljubljena bića i omogućava im čuti nježan glas koji je izražaj Moje Ljubavi spram njih i koji odzvanja gdjegod srce želi percipirati glas i stoga želi sebi dopustiti biti prožeto Mojom Ljubavlju. Ja neprestano uzimam u obzir Moje Vlastite, Ja neću dopustiti da se ovaj izvor isuši sve dok oni za njim žude, nikada neću razočarati vjerno povjerenje Moje zemaljske djece ostavljajući ih bez asistencije ako ju oni zahtjevaju i zazivaju Me za pomoć. I svatko tko žudi Moju Ljubav će ju osjetiti u njegovu srcu, jer Ja ću biti sa njime i djelovati u njemu i kroz njega… Jer ovo je Moj dar, da Ja prožimam one sa snagom koji se cijelim srcem okrenu ka Meni… tako da će oni već osjećati blaženstvo sjedinjenja sa Mnom u zemaljskom životu i stremiti za ničime drugime nego za ispunjenjem njihove naj-vatrenije čežnje da budu zauvijek sjedinjeni sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth