Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1535 (Podređivanje volje Božanskoj volji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1535, 23 Srpanj 1940

PODREĐIVANJE VOLJE BOŽANSKOJ VOLJI…

Tko se podloži Božanskoj volji, ne treba se bojati da neće zadovoljiti Božanske zahtjeve. Jer, on se već odrekao svog nekadašnjeg otpora, on je sebe povjerio Moći Koja ga je stvorila, a sada je i Ljubav-no podržan od te Moći, tako da se više ne treba plašiti nazadovanja, jer će Božanska volja sebe prenijeti na takvo zemaljsko dijete, i ono će sada razmišljati, postupati i htjeti sukladno ovoj Božanskoj volji. Žudnja da nađe Božju suglasnost u svemu  što on sada čini, štiti ga od grijeha… jer grijeh je sve što ide protiv Božje volje… grijeh je sve što protivnik unosi čovjeku. No, čovjek koji svoju volju svjesno predaje Bogu, izbjegao je utjecaj protivnika, i sada će uvijek činiti sve što je Bogu ugodno. I otuda je predavanje vlastite volje Bogu, čovjekov prvi zadatak. Ako on svoju volju preda nazad svome Božanskom Stvoritelju, ako on sebe dobrovoljno stavi pod Njegovu stegu (disciplinu), stoga Božansku volju pretpostavi svim postupcima i razmišljanju, onda on mora bezuvjetno vršiti ono što je Božja volja. On sada ne može nikada postupati samovoljno, nego on sačekuje Božje vodstvo, i stalno se podređuje ovoj volji. Čovjek će to sada osjećati u srcu, on će se osjećati nagnanim na sve što čini ili ne čini, a ako on popusti ovom nagonjenju srca, on će uvijek vršiti Božansku volju, on će jasno i odlučno ići svojim zemaljskim putem, on neće biti uplašen (uznemiren) ili potišten (očajan), nego će stalno odlučno i hrabro vršiti sve što mu nalaže njegovo srce. A ovaj glas srca je Božanski glas. Čovjek koji žudi Boga, uvijek će se odreći svoje vlastite volje, jer se on više ne uzdiže, nego u svoj poniznosti prepoznaje svoju udaljenost od Boga, i sada ne žudi više ništa, nego da smanji tu udaljenost, i sada želi činiti sve što odgovara Božanskoj volji. A ako čovjek želi ono što Bog želi, on postaje slobodan. On sada neizbježno mora ići ispravnim putem, jer mu Sam Bog to nalaže, a on se ne suprotstavlja. I sada mu može prići Božanska milost, on će u svemu prepoznati Božju Ljubav, i ovu Ljubav će htjeti izboriti, pokazati se dostojnim i potruditi se živjeti tako kako je Bogu ugodno. Jer on želi k Bogu, a ova volja njemu također donosi Ljubav i milost nebeskog Oca, te Njegovu stalnu skrb za viši razvoj duše.

AMEN

Spread the Truth