Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1524 (Nisko duševno stanje… Odsustvo razumijevanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1524, 16 Lipnja 1940

NISKO DUŠEVNO STANJE …. ODSUSTVO RAZUMIJEVANJA ….

Kad je stanje duše tako nisko da ona više ne priznaje Ljubav Božju, dan je dokaz da je ona jako zanemarena i da joj ništa nije ponuđeno za osnaženje koje je trebala. Čovjek ima nevjerojatno odsustvo razumijevanja spram svega duhovnoga, ništa ga ne dodiruje, pošto je njegovo razmišljanje usmjereno samo na zemaljski život. A duša se ne priznaje pa joj se ništa niti ne daje. Cijelo čovjekovo iskustvo vrti se oko čisto zemaljskih ciljeva, duša je dakle prisiljena služiti tijelu, tako što sve razmišljanje, osjećanje i htijenje smije upravljati jedino njemu, i ona neizrecivo pati, pošto je to njoj od slabe koristi.

Unutarnji mir, svijest o Božanskom porijeklu …. potreba za sjedinjenjem s Bogom, koje bi dušu tako neizrecivo usrećilo, nedostaje joj potpuno, ona je kao potlačeni sluga i mora uvijek činiti ono što tijelo traži, i sve joj je dalji njezin stvarni cilj …. sjedinjenje s Bogom. Jer pošto je tijelo potpuno uzurpira, ona postaje sve svjetovnija i gubi svaku povezanost s Bogom a time se kvari i propada ….

AMEN

Spread the Truth