Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1519 (Deformirano razmišljanje… Dovođenje u zabludu)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1519, 13 Srpanj 1940

DEFORMIRANO RAZMIŠLJANJE… DOVOĐENJE U ZABLUDU…

(Matej 15:14)

Božji Duh ti posreduje jednu Objavu ogromne važnosti, i stoga On treba cijelu tvoju volju i radosno prihvaćanje ove poruke…

Slab uspjeh je zabilježen među onima, čiji je tok misli pogrešno usmjeren, a koji su ipak, čvrsto uvjereni da stoje u Istini i spoznaji. A, Otac nebeski im želi pomoći, jer su oni obmanuti bez vlastite krivnje. Oni su se previše pouzdali u njihove duhovne vođe na Zemlji, i dopustili da se voditi prema njihovoj volji. To je doista određena slabost volje i zloupotreba vlastitog razuma, kojeg je Bog dao čovjeku za zemaljsko vrijeme, a kojeg ovaj treba koristiti kao snagu. Ali budući da su već u ranoj mladosti neovlašteni (nepozvani) ljudi zauzimali misaoni tok takvih slabića, i na taj način ih usmjeravali po vlastitoj prosudbi, čovjek je neizbježno bio gurnut u obrnuti (naopaki) pravac razmišljanja, i sada se teško od toga može osloboditi, jer su ovi ljudi pronašli sredstva i načine da prenesu određeno duhovno ropstvo na one koji su im dodijelili povjerenje, koji su morali isključiti vlastito razmišljanje, što je ovima bilo poželjno. A na ove porobljene se smilovao Gospod, i nastoji im dovesti pomoć na različite načine… tako da ih najprije potiče na vlastito promišljanje, kroz zemaljsku nevolju. On im nastoji donijeti razjašnjenje i stavlja im ga nadohvat. Ali, On od njih traži voljnu susretljivost (odaziv), tako da njihova slobodna volja može također postati aktivna.  Ovo je apsolutno nužno, budući da se slobodnom voljom također prima i izobličeno (deformirano) učenje, on sada također mora provjeriti istinitost onoga što mu je ponuđeno, i to onda prihvatiti ili odbaciti. Jer, Bog ne može ukloniti Svoj osjećaj (smisao) za pravednost, On mora dopustiti svako uvjerenje. Budući da je on prethodno dopustio biti savladan od jedne strane moći, isključio je vlastito razmišljanje i bezuvjetno prihvatio ono što mu je bilo ponuđeno, stoga Bog sada također mora zahtijevati isto za učenje koje je On Osobno odozgor ponudio ljudima… On mora na neki način, biti podučen drugi put, i to u potpuno novom duhovnom smjeru. Ali, on sada treba koristiti svoj razum, da provjeri ono što mu je podastrto. Ako je on vjernik, tako da nosi Boga u srcu, također će on uskoro prepoznati s koje strane je Čista Istina, ako je u njemu aktivna volja da ovo dokuči, onda će ga Bog također opremiti oštrim racionalnim (razumskim) razmišljanjem, i on će se uspjeti osloboditi prisile, koja je prethodno vršena nad njim. Nastalo je nevjerojatno mnogo zabluda (pogrešaka), upravo putem ovog utjecaja na ljude kroz neupućene, samo po imenu Bogu-voljne-služiti zemaljske učitelje, i čovjek se bezuvjetno mora osloboditi ovoga utjecaja, da bi sada okrenuo svoje misli Čistoj Istini. To može dovesti do najneobičnijih prilika, da čovjek nauči uvidjeti neutemeljenost onih učenja koja je do tada smatrao istinitima, i da se, čak i ako jedino unutrašnje, počne odvajati od onoga što je vječno za njega samo prepreka… Ako je jednom prepoznao zabludu (obmanu, pogrešku), onda sada dodatno pokreće vlastiti razum, i sprječava svaki daljnji utjecaj kroz obmanjujuće učenje. I tada čovjek koji je odgovoran za promjenu razmišljanja, ima laku igru (meč), ako je drugo voljno. No međutim, nevjerojatno je teško kada je protivnik već uspio sasvim zamrsiti (zaplesti, zbrkati) razmišljanje čovjeka, kada on više ne može razlikovati Božansko i ljudsko djelovanje, a jasno mu je dan dokaz za prvo. Ovima Bog onda treba poslati najtežu patnju, tako da takva za posljedicu ima željeni učinak, i ljudi ispravno iskoriste njihov razum.

AMEN

Spread the Truth