Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1515 (Duh od Vječnosti… Snaga Duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1515, 11 Srpanj 1940

DUH OD VJEČNOSTI… SNAGA DUHA…

Sve što tebe okružuje, svjedoči o Meni… Sve je život iz Mene i Duh iz Mene… A nad svim lebdi Moj Duh, Moja Volja, Moja Snaga… nad svim Ja Jesam… A što sebe tebi objavljuje (otkriva), isto je što je oko tebe… Ja sam, dakle, s tobom i Moja te Ljubav obuhvaća. I tako Ja gledam dolje na tebe, koja žudiš biti Meni blizu. I Ja te blagoslivljam i tebi dajem Moju Riječ…

Duh od vječnosti će uvijek boraviti tamo gdje se On žudi. On je bez vremena i prostora, On nadjačava (zasjenjuje) prirodne zakone, On je u svoj punini prisutan kod svakoga tko Ga zaziva. Onaj koji se prepusti Duhu iz Boga, mora vršiti Njegovu Volju, jer je on tada oslobođen svoje odgovornosti… Duh iz Boga oslobađa ono što je bilo vezano i On uređuje srca voljnih, On ih čini spremnima za primanje Božanske Ljubavi… I to je djelovanje Duha: da vas zapali (razgori) u Ljubavi prema Bogu, Koji vas je izabrao za djelovanje za Njega. Snaga Duha vas prosvjetljuje, snaga Duha daje vam hrabrost i snažnu volju, snaga Duha vam omogućuje da spoznate i zastupate ono što je ispravno, i snaga Duha vam omogućuje da oćutite blizinu Onoga, Koji je u Sebi Snaga i Ljubav. Ona vas štiti od pogreške (zablude), kada vi govorite za Gospodara (kada govorite u Ime Gospodara), ona snaži vašu mudrost u svakom spornom pitanju, Snaga Duha se nikada neće povući od vas, koji ste se ponudili služiti Gospodaru. I sva mudrost će vas obuzeti, ako vi želite govoriti u Njegovo Ime, On će usmjeravati vaše misli, On će oblikovati vaše riječi i dati vam dar da govorite, kad dođe čas u kojem Gospodar djeluje kroz vas. A Njegov se Duh neprestano prelijeva u vas, ta Snaga neće oslabiti, trebate li ju vi za Njega, kako bi Njegovo Ime proglasili pred cijelim svijetom.

A Božja Volja određuje tebe za jedan zadatak, da služiš Njegovom proslavljanju… On želi postidjeti mudrost svijeta i objaviti najdublju mudrost kroz tvoja usta, i služenje Njemu treba biti jedina svrha tvojega zemaljskog života. A Onaj koji te vodi, neće te ostaviti samu, ni ako neprijatelj ustane masovno protiv tebe. On će čeličiti tvoju hrabrost i otvorit će tvoj duh (svijest, osjetila, poimanje) za sva duhovna strujanja. On će ti dati moć nad onima koji te žele uništiti, jer će On odrediti tvoju volju, koju ti Njemu žrtvuješ, a ti ćeš sada činiti ono što ti Njegova volja nalaže i tako biti Njegov alat (instrument) na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth