Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1505 (Duhovno vjenčanje sa Bogom)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1505, 5 Srpanj 1940

DUHOVNO VJENČANJE SA BOGOM…

Sjedinjenje duha sa Ocem-Duhom je najsvetiji čin kojim čovjekov život na Zemlji može rezultirati, jer ništa se ljepše njemu ne može dogoditi. Međutim, jedino nekoliko ljudi će postići savršenstvo na Zemlji, koje je preduvjet za vjenčanje sa Gospodom. Otud je čovjek morao postati čista Ljubav i odreći se svih zemaljskih zadovoljstava, onda će Sama Božanska Ljubav ispuniti njegovu čežnju, što ne može biti poređeno sa zemaljskom srećom niti se može fizički osjetiti u istom opsegu kao duhovno. Jedno zemaljsko okruženje također potrebuje zemaljske osjećaje… Vjenčanje sa Bogom je, međutim, duhovni proces koji se može osjetiti jedino duhovno, on sebe jedino očituje na zemaljski način tako da ljudsko biće više nije onako prikladno za zemaljski život i neprestano prebiva u višim sferama. Posljedično tome, ovo će se duhovno vjenčanje rijetko dogoditi sve dok ljudsko biće još mora ispuniti njegov zemaljski zadatak, budući ovaj spriječava stapanje iz očiglednih razloga. To drži osobu na Zemlji i neprestano vuče duh nazad ka Zemlji i njezinim obavezama. U drugu ruku, međutim, čovjekova volja je odlučujući faktor, i stoga netko čvrsto odlučan zadobiti Boga može također postići ovaj cilj a ipak odgovorno sprovoditi njegov zemaljski rad, pod uvjetom da on potražuje duhovnu snagu za koju je ovlašten i koristi ju da bi se bavio sa zemaljskim radom, tako priskrbljujući zemaljskom djetetu  vrijeme i mir da pošalje duh potpuno neometno u više sfere gdje se može ujediniti sa Božanskim Ocem-Duhom. Proces sjedinjenja može sebe demonstrirati na različite načine, budući se svaka osoba osjeća drugačije, prema tome ono što je dano ljudskom biću kao najviša sreća mora također biti perceptibilno na različite načine. Duhovno vjenčanje može steći čovjeku zvučnu Riječ, to jest, trenutak kada glas unutar srca odjekuje jasno i onako glasno kao malo zvonce je trenutak duhovnog sjedinjenja sa Bogom. I ovaj glas pokreće jednu neizrecivo blaženu senzaciju, jer Božja Ljubav će potpuno zaposjesti zemaljsko dijete i privući će ga ka Njemu Samome. Ali sjedinjenje se također može dogoditi bez ikakvog vidljivog dokaza… tako da će se živa tvorevina, budući svijetli od Ljubavi spram Gospoda, osjećati zahvaćena od strane Božanske Očeve Ljubavi i osjećati se blaženo sretnom, ipak ovo fizički nije perceptibilno, namjesto toga, to sebe prosto izražava u sposobnosti duhovne vizije. Ovo je vrlo sretno stanje za zemaljsko dijete ali često ga čini nesposobnim udovoljiti zemaljskim zahtjevima koji ga, međutim, ostavljaju neafektiranog, budući ono osjeća kako je njegov fizički kraj vrlo blizu. Duhovno vjenčanje sa Bogom je skoro uvijek znak skorašnjeg odlaska sa svijeta, ali ono će jedino biti razumljivo onima koji također duhovno streme, dok će čisto zemaljski naklonjena osoba donijeti samo jedan skeptičan i neprijateljski sud, budući je njegov intelekt nesposoban dokučiti čisto duhovan proces.

AMEN

Spread the Truth