Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1473 (Pobješnjeli prirodni elementi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1473, 15 Lipanj 1940

POBJEŠNJELI PRIRODNI ELEMENTI…


Veličina volje Svemogućeg će postati očevidna u vrijeme kada elementi prirode bjesne i uzrokuju neopisivu štetu. Onda će pristići čas kada duhovno opadanje ljudi postaje vidljivo jer ništa ih neće podsjećati na Boga, ništa ih neće poticati da mole, jer oni će izgubiti njihovo vjerovanje u Boga i time Ga neće zazivati u njihovoj potrebi. Otud čovječanstvo ne može ostati više na Zemlji, jer ono podbacuje uzeti u obzir njegovu stvarnu svrhu zemaljskog života i jedino doprinosi spram uništenja vjere nekolicine ljudi koji još nisu sasvim udaljeni od Boga, uzrokujući im da također odbace Boga. Božja će Ljubav, međutim, spriječiti potonje da budu ozlijeđeni i prema tome će prisilno dokončati života onih koji prijete izvrći opasnosti duše.

I biti će velike ojađenosti kada započne bješnjenje elemenata. To će biti poput oluje koja prijeti uništiti sve; ljudi će se biti nesposobni od nje odbraniti jer oni su poput krhkih stabljičica/vlati koje bivaju savijane snažnim vjetrom… Željet će pobjeći a ipak biti nesposobni izbjeći elementima, bez Božje pomoći njihov će otpor biti previše slab, ipak srdačan poziv Bogu će ograničiti silu elemenata, i svatko tko sebe povjeri Bogu u ovoj pogibelji će biti spašen. Ali Bog će vam biti vrlo blizu tijekom ove katastrofe, On će afektirati svačije misli i po posljednji put vam ponuditi ruku tako da ju možete uhvatiti i dopustiti sebi biti spašenima… Ipak On ne može prisiliti vašu volju, vi Ga morate dobrovoljno priznati i žudjeti Njegovu pomoć. Nema drugog puta da se čovječanstvo izvede iz duhovne tame na svjetlo osim kroz jedan događaj prouzročen od strane prirodnih sila koje stvaraju takav nemir  u ljudima da mu nitko ne može izbjeći. Suočeni sa ovim prirodnim elementima oni će morati prepoznati njihovu bespomoćnost; oni će morati izgubiti svaku drugu pomoć tako da će uvidjeti kraj njihova fizičkog života, jedino onda će se ukazati slab izgled da će se prisjetiti Gospoda Kojem pripada sva moć i Koji kontrolira nebo i Zemlju (Matej 28:18).

Božje žive tvorevine su sebe razdvojile od Njega i ostale su razdvojene od Boga jedno beskonačno dugo vrijeme, ipak trenutak najviše krize i opasnosti može premostiti ovu razdvojenost. Duša se može vratiti k Bogu, i kao rezultat čak zahvaliti Bogu za neopisivu patnju koja ju je vratila k pameti. Ipak ovaj trenutak kada duša usmjerava njezinu volju spram Boga ne može biti nasilno pobuđen od strane Boga unatoč najvećoj Ljubavi. Božja Ljubav je pokušala sve kako bi donijela spasenje dušama i ukazala im put uspona. Ipak ljudska volja je bila snažna i Bog ne može slomiti ovu volju nego jedino afektirati ljudsko biće tako da on promjeni njegovu volju sam i okrene ju spram Boga. Ovaj prirodni događaj je stoga konačni pokušaj utjecaja na ljudsku volju na najpovoljniji način. Ali ovaj prirodni događaj će također biti tako silan da će Njegovi Vlastiti potrebovati veliku snagu kako bi ostali čvrsti u vjeri; i svakome tko molećivo pošalje njegove misli nagore k Bogu će biti dana ova snaga, jer Otac poznaje nedaću Njegove djece i s Ljubavlju će ih poduprijeti ako su u opasnosti kolebati se. Jer Njegovo kraljevstvo na Zemlji će ostati, i opsežan rad će morati biti sprovođen kako bi proglasio Božansko kraljevstvo onima koji su pronašli Boga i žude Njegovu Riječ. I ovo je vrijeme o kojem Gospod razmišlja čineći Njegovu Riječ već sada dostupnom ljudima… sjeme će pasti na dobro tlo i donijeti bogat plod na njivi koju Gospod najprije želi pročistiti od sveg korova.

AMEN

Spread the Truth