Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1464 (Duh nemilosrđa… Božanska intervencija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1464, 9 Lipanj 1940

DUH NEMILOSRĐA… BOŽANSKA INTERVENCIJA…


Duh nemilosrđa vlada Zemljom i njezinim stanovnicima, i suparnik je postao pobjedonosnim nad nebrojenim bićima čiji su životi lišeni sve Ljubavi. I nebrojeni ljudi su time nagnani u kaos kojeg je on prouzročio i koji je postao moguć baš zbog ovog nemilosrđa, koje je potaknulo nezamislivu mržnju i nesklad među ljudima. Ljudi su izgubili sav zdrav razum jer oni su vođeni od strane duha tame, i ovo također drži razmišljanje ljudi porobljeno ili ga izobličuje tako da oni više ne znaju što čine. Čovječanstvo je doista rijetko sebe podredilo suparnikovoj volji tako u cjelosti kao što je slučaj sada, i prema tome protumjera mora biti također iznimno gruba, ako će se razviti više duhovno stanje i sadašnja ljudska duhovna obmana iznova popraviti/izliječiti. I tako ova duhovna nedaća zahtjeva Božansku intervenciju, i Božanska Ljubav i mudrost su usmjereni ka korištenju jednog događaja u svrhu otklanjanja ove nevolje koja, treba priznati, čini da čovječanstvo dvojbi Božansku Ljubav i mudrost no koja je unatoč tome jedina opcija ostavljena da bi spasila ljude od sigurne propasti.

Ljudi ostaju nepopravljivi; oni ne mogu biti uvjereni na nijedan drugi način prihvatiti vjeru i oni čak još manje udovoljavaju Zapovijedi Ljubavi za Boga i njihova bližnjega (Marko 12:29-31)… I onda opet, ljudsko biće mora steći ispravan način razmišljanja ako će biti pošteđen nevolje približavajućeg vremena a njegov mu zemaljski život pošteđen. Jer Božanska intervencija će zadesiti ljude sa elementarnom silom, nitko neće biti pripremljen za nju tko sebe nije unaprijed ujedinio sa Bogom. I biti će panika koju jedino Bog Osobno može opet odvratiti ako je On iskreno zazivan da to napravi (Joel 2:32). Ipak ljudima će nedostajati vjere u Boga. Jer čak oni koji žive sa vjerom i Ljubavlju će biti pogođeni tjeskobnim sumnjama budući će oni, također, vrlo razgovjetno čuti Božji glas. Njihov duh će zasigurno naći pribježište u Bogu, ipak njihova će duša strašljivo i sa očajem očekivati događaje koji će tek doći. Oni će jedva biti sposobni utješiti njihova bližnja ljudska bića i morat će se sami boriti za vjeru, ipak Bog će ih poduprijeti tako da se oni neće kolebati u njihovoj vjeri. Ali oni koji ne prepoznaju Boga će tražiti izbavljenje na Zemlji i neće pronaći pomoć.

Oni moraju promijeniti njihovo razmišljanje ili postati žrtve elementima koji su napućivani od strane Boga, Gospoda(ra) Osobno, da Mu služe. Nastati će neopisiva zbrka, jer jedino najekstremnija nevolja može još ostvariti promjenu u okorjelim grešnicima… jedino strah od gubitka njihovog zemaljskog života će učiniti ljude mekima i pokornima i voljnima moliti. Međutim, bez molitve ni jedan dar pomoći ne moće doći odgore, jer jedino molitva osigurava sigurnu garanciju da će se Bog Osobno pobrinuti o Njegovoj zemaljskoj djeci i osloboditi ih od sve muke. I čas će izgledati nesnošljivo dugačak ljudima koji vide kako sve što su do sada smatrali poželjnim pada žrtvom uništenju. A ipak, ljudi ne mogu biti pošteđeni ovog časa budući su sva Božja Ljubav i dobrota bili odbačeni i nema drugog mogućeg načina za izlaz iz duhovne nevolje. Opet i iznova Božja strpljivost/popustljivost je odgodila ovaj događaj (2 Petrova 3:9; Rimljanima 2:4-8), ali konačno će Njegovo proročanstvo biti ispunjeno… Jer vrijeme je došlo kada ekstremna slabost volje i nevjerovanje jedino mogu isprovocirati ovu katastrofu. Vrijeme je blizu kojeg je Gospod nagovijestio kroz Njegovu Riječ kada je živio na Zemlji i upućivao ljude na ovo vrijeme otpadništva od Boga. Jer Njegova Riječ je vječna Istina i ostvarit će se, sve do posljednjeg slova.

AMEN

Spread the Truth