Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1431 (Služiti ili boriti se…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1431, 22 Svibanj 1940

SLUŽITI ILI BORITI SE…


Budite poslušni sluge Gospodnje, i ne izazivajte Božju pravednost. Jer, ako žalostite Gospoda buneći se protiv Njegove volje, On vas mora prisiliti da služite na drugi način; On vam mora odmjeriti ono što odgovara nepoštivanju Njegove volje… On vas mora pustiti da se borite, tamo gdje vi izvorno trebate jedino služiti. Borba je nešto nasilno (brutalno), uznemirujuće… dok je služenje stanje najdublje podložnosti (privrženosti, prihvaćanja). Ako vi stoga izbjegavate služiti, morate se boriti, a to će vam dosuditi mnogo boli, koju možete otkloniti kroz vašu volju da služite. A, ljudi više ne služe jedan drugome, i stoga stoje u borbi jedni s drugima. Oni uskraćuju poslušnost Božanskom Gospodu, i zato je borba njihova sudbina. A kako ljudi ne nastoje popraviti ovo stanje kroz služenje, borba će trajati dugo vremena, jer je Bog pravedan, i ova pravednost vam iznova mora biti utjeha i jamstvo, da će svako stanje patnje doći kraju, kada je biće na Zemlji, kao i u onostranom voljno služiti. Onda također mora i borba, patnja, imati kraj. I zbog toga svi ljudi moraju pomoći nositi patnju bližnjega, i stoga služiti, i bit će prekinuta svaka borba, budući Bog ne dopušta da u borbi propadnu Njegova stvorenja, čija srca su sposobna Ljubiti i uvijek voljna pomoći… Služenje tako znači poslušnost Božanskoj volji… služenje također znači prepoznavanje Gospoda iznad sebe, i čovjek to mora u potpunosti učiniti, želi li on uvijek zadovoljiti Božansku volju. Onda će on međutim, također biti oslobođen borbe. Sve tegobe će ga dotaknuti samo toliko, koliko je to nužno za daljnji razvoj duše. Zemaljsko dijete, čija je volja služiti Božanskom Gospodu…dakle, biti poslušno u svemu što Gospod traži od njega, bit će uzeto u obzir prema Božanskoj pravednosti…. Božja Ljubav je beskrajna, i On želi da Njegova stvorenja postanu prijemčiva za ovu Ljubav. Stoga se najprije moraju pokoriti Onome, Koji im želi uputiti ovu Ljubav… A, ako oni pruže otpor najljubavnijem Biću, te time izraze svoju neposlušnost, patnja i borba najprije moraju oblikovati ljudsko srce, tako da žudi Božju Ljubav i stoga nauči rado poslušati… odnosno, uvijek ispuniti Božansku volju.

AMEN

Spread the Truth