Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1427 (Ispunjavanje obaveze… Dragovoljno ili prisilno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1427, 20 Svibnja 1940

ISPUNJAVANJE OBAVEZE …. DRAGOVOLJNO ILI PRISILNO ….

Jedino ono čemu se stremi i što se izvađa slobodnom voljom, služi razvoju duše. Ljudi mogu biti navedeni na život koji sam po sebi odgovara Božjoj volji. No oni djeluju jedino pod određenom prisilom. Ako njihova vlastita volja ne sudjeluje, djela su beskorisna, tj. beznačajna pred Bogom. Svako ispunjavanje obaveze doduše znači ispravan zemaljski život, ali ne predstavlja nikakvu posebnu zaslugu za Vječnost. Jer ono što se u Vječnosti cijeni, moralo je proizići iz vlastite volje. Nije dovoljno da se ispunjavaju određene zapovijedi kojima se na Zemlji pridaje velika važnost, a koje međutim u sebi nose malo ili ništa Božje volje.

Ispunjavati Božansku zapovijed Ljubavi iz najunutarnijeg poticaja …. obuhvaća sve što potiče razvoj duše. Od vas se često traži da ispunjavate zapovijed Ljubavi pod prisilom …. potiče vas se na djela koja sama po sebi odgovaraju Božjoj volji ako se izvađaju u slobodnoj volji. No čovjek se ne treba prepuštati vjerovanju da je putem njih ispunio volju Gospodara i postao čista Ljubav prema bližnjemu …. Jedino je njegova vlastita volja presudna, i cijeni se samo stupanj ljubavi kojom se osjeća potican na svoje djelovanje.

I stoga je vrlo često, od strane njegovih bližnjih, radi njegovih postupaka poštovan ili smatran pobožnim onaj čovjek čije unutarnje razmišljanje ne odgovara njegovim vanjskim postupcima. Čovjek može ono što se od njega traži samo po ljudskim zakonima uvijek činiti i bez da je povezan sa Bogom. Radi se o određenoj ambicioznosti i ovisnosti o priznanju koje su pokretač maksimalnog ispunjavanja obaveza, no duševni razvoj je upitan pošto je presudna jedino najunutarnija pobuda srca.

Ono što svijet zahtijeva, mora uvijek do jednog određenog stupnja služiti održanju svjetovne vlasti; no ako se ljudima da sloboda, onda je i svrha plemenitija. Jer tada se može aktivirati vlastita volja. Time sve prisilne mjere koje imaju privid Ljubavi prema bližnjemu, kao i prisilno ispunjavanje crkvenih zapovijedi, pred Bogom imaju samo najmanju vrijednost, a svako slobodno ispunjavanje istih uvećava vrijednost ….

AMEN

Spread the Truth