Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1409 (Tok misli neprobuđenih… I sređene misli…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1409, 6 Svibnja 1940

TOK MISLI NEPROBUĐENIH …. I SREĐENE MISLI ….

Tok misli čovjeka čiji duh je još neprobuđen, obično se još kreće u područjima koja su duhovno beznačajna. Zanimati će ga samo pitanja koja valja odgonetnuti u svrhu poboljšanja zemaljske ugodnosti, jer u opseg njegove misaone aktivnosti ulaziti će samo ono što obećava bilo kakvu zemaljsku pogodnost, a stvari koje se tiču duhovnih stvarnosti nikada neće doticati razmišljanje čovjeka koji se nalazi usred zemaljskog života.

I takve su misli dakle isključivo rezultat tjelesne funkcije, te misli su dokaz toga da tisuće i tisuće ljudi prirodno mogu korisiti dar koji im je dan od strane Stvoritelja, ali da su rezultati u skladu sa slobodnom voljom čovjeka …. da on taj dar dakle može koristiti čisto tjelesno a tad i postiže baš čisto zemaljske rezultate, dok čovjek čija volja stremi k Bogu, radi uz duhovnu pomoć, to znači, njegova sposobnost razmišljanja se spaja sa duhovnom snagom i razumljivo je da rezultati moraju i biti duhovni.

Onda su misli uređene s duhovne strane, one više ne lete nasumce, nego su skroz usklađene sa žudnjom čovjeka glede toga u koje područje on želi baciti pogled. Bez opasnosti mogu biti prihvaćene one misli koje se bude u čovjeku kad se on zanima duhovnim pitanjima. Svjesna žudnja (za), i traženje duhovne snage, je onda najsigurniji jamac za ispravno usmjeravane misli, za Istinu i duboko znanje. I obrnuto, sa potpunim uvjerenjem može biti prihvaćeno (to) da sve misli u svjetovnom usmjerenju nastaju od samog čovjeka i da su dakle kao ljudska zabluda sprovođene dalje.

Opet je potreban Božanski Duh za to da bi se mogla razlučiti Istina od laži. Svaka svjetovna misao je kao prepreka za dolazak do Istine, i stoga obavezno mora biti na djelu Božji Duh da bi moglo doći do jasnog razdvajanja dobra od lošeg, Istine od laži. I s druge strane, Božanski Duh zemaljskom djetetu osigurava ispravno razmišljanje, i ne treba se plašljivo pitati koliko su njegove misli ispravne ….

AMEN

Spread the Truth