Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1402 (Tugovanje za umrlima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1402, 30 Travanj 1940

TUGOVANJE ZA UMRLIMA…

Vi trebate biti zabrinuti za žive, a ne oplakivati one koje je Gospod opozvao, kada je došlo vrijeme. I tako se vi morate pridružiti Božjoj volji, i utješiti se u Gospodu. Jer, Bog je Ljubav… On vam ne šalje tugu i nevolju tako da vi trebate patiti, nego zbog vaših duša koje kroz patnju trebaju sazrjeti. A, kada vi izgubite neku osobu koja vam je bila draga i mila, vaša bol će biti ublažena, ako mislite na patnju i umiranje Isusa na Križu. Vi također uzimate patnju na svoja ramena, ako vi nju nosite za Gospoda… A, Isus je podnio patnju zbog čovječanstva, vi ju međutim nosite za one, na koje se odnosi vaša Ljubav, ako je nosite trpljivo (pomirenopokorno , ponizno), Gospodu za Ljubav. Zato ne tugujte (ne oplakujte) i ne pozivajte dušu nazad na Zemlju, kada je ona napustila zemaljsku dolinu, budući je za nju kucnuo čas slobode i sva zemaljska težina je otpala s nje. A ovo mora biti vaša utjeha, da je Božja Ljubav beskrajna, da ova Njegova Ljubav zaključuje život, kada je došlo vrijeme, jer On nju zove k Sebi u Njegovo kraljevstvo… Život na Zemlji nije bio lak, ako se sada duša rastavlja od Zemlje, vi ne trebate biti tužni, budući ona zamjenjuje zemaljski život za mirni život u vječnosti.

AMEN

Spread the Truth